MedlemsDB2 sin SMS-funksjonalitet

MedlemsDB2 har fått støtte for å håndtere sms-lister og utsending av sms til disse.

Selve listefunksjonaliteten er stort sett kopiert fra epostlistefunksjonaliteten.

Selve utsendingen av sms er designet for å være to-stegs. Dvs at vi har støtte for at skille mellom tilgang til å skrive sms og faktisk sende de ut. Dette er fordi utsending av sms koster Samfundet penger, og man vil dermed ha litt kontroll på dette.

Meldinger er knyttet opp mot en eller flere sms-lister og har et "ønsket sendt" felt som gjør at man kan skrive meldinger for hele uken i ett røsk f.eks.

SMSer lager på medlem.samfundet.no/admin/sms og godkjennes av valgte redaktører (disse velges av styret) på /admin/sms/approve

Hvert 15. minutt kjører en cronjob ./bin/sms_cronjob.py (i mdb2-treet), dvs at en sms kan bli sendt ut fra alt mellom 0 og 15 minutter etter ønsket tid.

Lenker: Start, medlemsdb2

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2008-10-17 08:08 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger