MDB2 Sletting av brukere

Når noen ber om å bli slettet fra MDB2 gjøres følgende (om vedkommende har bruker på datasystemet må dette ordnes opp i først).

 1. Sett status slettet
 2. Nullstill alle felt som kan innehold personinfo
 3. Fjerne alle listmedlemskap
BEGIN;
UPDATE medlem SET
  medlemstatus_id = 4,
  fornavn = NULL,
  etternavn = NULL,
  fodselsdato = NULL,
  telefon = NULL,
  mail = NULL,
  passord = NULL,
  studie_id = NULL,
  campus_id = NULL,
  pinkode = NULL,
  brukernavn = NULL,
  lim_utvidet_medlemsinfo = false,
  oppdatert = now()
WHERE medlem_id = <MEDLEM_ID>;
DELETE FROM listemedlemskap WHERE medlem_id = <MEDLEM_ID>;
– Sjekk at ting stemmer, så commit...

Tidligere hadde vi NOT NULL på fornavn, etternavn og passord. Dette er blitt erstatet med en check som kun tilater at disse feltene er NULL om medlemsatus_id = 4. Dette er gjort for å skape minst mulig kaos i kortregistreringer, billetter osv. Status på kort blir ikke oppdatert her ettersom gyldige_medlemskap nå respekterer medlemstatus_id.

Lenker: Start, medlemsdb2

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-10-18 18:31 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger