Nøkkeloversikt i MDB2

Sikringskomiteen ønsker svært gjerne å komme seg fra sitt svært uoversiktlige Excel-ark med nøkler og over på et databsesystem. De ser aller helst for seg at denne oversikten kan integreres i MDB2.

Tentativ kravspesifikasjon

Litt mer bestemt kravspec

Forslag til implementering

For superbruker

For gjengsjefen

Kva skjer viss

Todo

Lenker: Start, medlemsdb2

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2012-02-18 18:35 | Revisjon: 18 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger