Dokumentasjon

Generell info om musikk

Hvor finner jeg musikken?

Hva er de forskjellige mappene "sortert", "upload" og "usortert"?

Jeg vil laste opp musikk, hvordan gjør jeg det?

Kjempefint! Vi trenger mer musikk i arkivet. Vi foretrekker at hele album blir lastet opp fremfor sanger enkeltvis, men vi tar også imot sanger enkeltvis. Hvis du er lur bruker du Picard til å "tagge" filene før du laster dem opp. Da blir det enklere for oss å sortere musikken :)

For å laste opp filer går du hit:

På nåværende tidspunkt har vi ikke en automatisert løsning på å sortere musikk, så det kan ta litt tid før musikk blir sortert.

Hva slags filformat bør filene jeg laster opp ha?

  1. FLAC
  2. Ogg Vorbis
  3. MP3
  4. Andre formater tas også imot, men vi kan finne på å konvertere dem til et av formatene over.

Dersom vi har 2 sanger i 2 forskjellige formater vil formatet som er lengst ned på lista over bli flyttet eller slettet. Dersom vi har 2 sanger i samme format vil vi beholde den med størst filstørrelse (trolig, vi har ikke en løsning på akkurat dette ennå).

Album med sammenhengende spor (album uten pause mellom spor)

Dessverre kan ikke MusicBrainz si om sporene i et album er sammenhengende, og dersom albumet er kreditert til "Various Artists" vil sangene bli spredd utover flere kataloger, som oftest ikke er det man ønsker. Vi har en løsning på dette, men det krever noe manuelt arbeid. Vi prøver å finne disse albumene på egenhånd, men vi kan overse noen. Hvis vi har oversett et album, send en mail til itk-musikk@samfundet.no og gi fullt filnavn på en (eller fler om du vil) av sangene i albumet.

Jeg fant en eller flere sanger som har feil metadata, hva gjør jeg?

Dersom det bare er en skrivefeil som f.eks "BRiskeby" (istedenfor "Briskeby") så kan du rette opp denne feilen selv på MusicBrainz. Legg merke til at MusicBrainz har en guide for å tagge, så les den før du gjør endringer. Legg også merke til at enkelte artister/grupper skriver navnet sitt på en annen måte enn man kanskje forventer (f.eks "a-ha" og "bob hund" som bare bruker små bokstaver).

Jeg har andre spørsmål/forslag/osv. Hvordan kontakter jeg dere?

Det enkleste er å sende en mail til itk-musikk@samfundet.no. Dersom du ønsker å være på denne listen og hjelpe til med å vedlikeholde musikkarkivet så er det bare å sende en mail til samme adresse.

Musikkavspillere (dette avsnittet bør oppdateres, noen?)

MPD (Linux)

Det er satt opp en felles database for musikkspillernissen MPD. Denne distribueres til musikkmaskiner satt opp av ITK via puppet. MPD er en nisse, og må kontrolleres via en klient som kan snakke MPD-protokoll. På musikkmaskinene er sonata forinstallert.

Databasen til MPD oppdateres klokka 7 på morgenen hver dag i uken. Ved krisesituasjoner der man trenger musikk akkurat samme kvelden man lastet den opp er det mulig å ta kontakt med ITK slik at man kan oppdatere databasen. Vær oppmerksom på at en oppdatering av databasen tar tid.

Andre spillere

Musikklientene følger også med xmms. Kom gjerne med ønsker.

Planer

En amarokdatabase som alle kan koble seg til, har vært og er under planlegging. Sjekk den nå potensielt utdaterte guiden hvis du er nysgjerrig på prinsippet.

Info for utviklere

One-linere (muligens utdatert, sjekk før du tar i bruk disse)

For å flytte duplikater fra "sortert" har jeg satt sammen 2 ganske så fantastiske "one-linere". Den ene leter ganske enkelt etter "(<tall>)" fordi tp_tagger legger til "(1)" til filnavnet dersom en fil med samme navn allerede eksisterer (og så "(2)", "(3)", osv). Den andre leter etter filer med samme navn men forskjellig extension (den leter bare etter "mp3" og "ogg") og flytter den filen vi minst liker (vi liker mp3 mindre enn ogg, fordi jeg sier det).

find /export/musikk/sortert/ -type f -regex ".*([0-9]).*" -print0 | xargs -0 -t -i mv '{}' /export/upload/duplikater/

find /export/musikk/sortert | sort | sed -e 's/.(mp3|ogg)//' | uniq -d | sed -e 's/^/"/' | sed -e 's/$/"/' | xargs -t -i mv '{}.mp3' /export/upload/duplikater/

Lenker: Start, servere

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2008-05-26 13:02 | Revisjon: 33 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger