Musikkmaskiner

ITK tilbyr musikkmaskiner til barer og gjenger så fremt vi har/får hardware. Se musikkmaskininstallasjon for hvordan du kan sette opp en musikkmaskin.

Musikkmaskiner i offentlige lokaler

MaskinnavnSpesifikasjoner
edgar-musikk AMD Sempron 2800+ (64-bit), 1GB RAM, 40GB HD
daglighallen-musikk Intel Celeron, 1.5GB RAM, 40GB HD
klubben-musikk Pentium D, 1.5GB RAM, 250GB HD
rundhallen-musikk Pentium 4, 1GB RAM, 40GB HD

Musikkmaskiner på hybler

MaskinnavnStedMerknad
fg-musikk Aquarium tidligere fgbar
ku-musikk KU-hybel tidligere kubar
lim-musikk LIM-hybel(?)
lim-funky LIM-hybel(?)
uka-musikk UKE-hybelen tidligere ukehybel

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2015-02-14 00:41 | Revisjon: 8 (historie, blame) | Totalt: 1468 kB | Rediger