NettTodo - Hva må gjøres hvor?

Når du oppdaterer TODOen, sjekk også RT-sakene og send e-post :)

Foreløpig eneste punkt:

Lenker: Start, mål for høsten 2005, mål for høsten 2006

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-11-20 22:09 | Revisjon: 229 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger