Nettverk på Trafon

TODO

Merknader

Punkter

(Når alle punkt er patchet, merket og teset kan disse fjernes fra status på alle)

Punkt Sted Status
1 p,t
2 p,t
3 p,t
4 p,t
5 p,t
6 p,t
7 p,t
8 p,t
9 p,t
10 p,t
11 p,t
12 p,t
13 p,t
14 p,t
15 p,t
16 p,t
17 p,t
18 p,t
19 p,t
20 p,t
21 p,t
22 p,t
23 p,t
24 p,t
25 p,t
26 p,t
27 patchet kun i kjeller
28 patchet kun i kjeller
29 p,t
30 p,t
31 p,t
32 p,t
33 p,t
34 p,t
35 p,t
36 p,t
37 p,t
38 p,t
39 p,t
40 p,t
41 p,t
42 p,t
43 p,t
44 p,t
45 p,t
46 p,t
47 p,t
48 p,t
49 p,t,s
50 p,t
51 p,t
52 p,t
53 p,t
54 p,t
55 p,t
56 p,t
57 p,t,s
58 p,t
59 p,t
60 p,t
61 p,t
62 p,t
63 p,t,b
64 p,t,b
65 p,t,b
66 p,t
67 p,t,b
68 p,t,b
69 p,t,b
70 p,t,b
71 p,t,b
72 p,t,b
73 p,t
74 p,t
75 p,t
76 p,t

Lenker: Start, historie, mål for høsten 2006

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-06-08 20:47 | Revisjon: 19 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger