Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

nliv.uka.no

Kort om nliv-databasen
UKA har en del bedrifter de kontakter under UKA, og har behov for at flere mennesker holdes oppdatert på kontaktstatus for å forholde seg profesjonelle overfor disse. Næringslivsgjengen under UKA-07 og tidligere brukte noe gammelt PHP-ræl hostet av en tilfeldig tredjepart til dette. Da denne løsningen ikke var tilfredsstillende, og man ønsket å flytte databasen over til et pålitelig parti, ble det laget en enkel side for dette under UKA-09. Siden er bygd på django, og bor på nliv.uka.no.

Brukerveiledning

Denne brukerveiledningen inneholder detaljer for bruk av databasen, med en introduksjon om arbeidsflyt før detaljer om hver komponent.

Arbeidsflyt og datamodell

Databasen brukes til å registrere tre ting:

Disse tre konseptene er representert ved objekter kalt «Companies», «Followups» og «Products». I normal jobbing med databasen vil en legge til en bedrift i databasen med tilhørende data først. Etter hvert som man holder kontakt med bedriften, legger man inn alt man sier og lover. Alle bedriftene kan tilordnes personer og/eller grupper av personer, så man vet hvem som har ansvar for å kontakte bedriften.

Jeg vil anbefale at man er flinke til å sette seg som ansvarlig («Responsible») for bedriften før man kontakter den, og at ingen andre tar tak i å kontakte bedriften eller lignende uten å spørre ansvarlig først.

Jobbe med bedrifter

Bla gjennom bedrifter
Klikk på «Companies» i hovedmenyen. Man får da en liste over alle bedrifter. Denne kan sorteres ved å trykke på kolonnen, eller man kan velde å «filtrere» visningen med knappene på høyresiden. Det finnes også et hendig lite søkefelt øverst.
Legge til eller endre bedrift
Ved å trykke på «add»-knappen kan man legge til en bedrift. Redigering er identisk med å lage en ny bedrift. På denne siden må kan man fylle inn ganske mye informasjon om bedriften. På denne siden, og alle andre redigeringssider, er obligatoriske felter markert med fet tekst. Man har også mulighet til å legge til kontaktinformasjon, oppfølgingslogg og produkter direkte på denne siden.
Om statusfeltet
Det er et obligatorisk statusfelt på bedriftene. Dette brukes til å gi en kort oppsummering av hvilket forhold man har til bedriften. For eksempel betyr sort at man har en god grunn til at man ikke kan kontakte bedriften (man kan ikke inngå samarbeid med Shell om man allerede samarbeider med Statoil...)

Jobbe med oppfølginger

Det er mulig å liste opp alle oppfølginger på lik måte som med bedrifter. Denne visningen er nyttig for næringslivssjef eller annen koordinator som har lyst til å lese en logg over hva som har blitt gjort nylig. Den enkleste måten å gå inn på bedriften fra «Companies».

Jobbe med produkter

Produktene har lite ekstrainformasjon knyttet til seg annet enn et navn, bekreftet-status og evt. en kommentar. Bekreftet-status er til slik at man kan legge til et produkt før det er solgt. For eksempel kan man registrere at man her tenkt å tilby en helsides reklame i revyprogrammet mot passende motytelse, og senere markere av «ja, vi fikk solgt en helside her.»

Som med oppfølginger kan man liste produkter på en egen side. Her kan man også lett se om produktet er bekreftet solgt.

Administrasjonsveiledning

Her kommer en liten snutt om hvordan man administrerer brukere, grupper og tilganger.

Før man kan gjøre noe som helst
For å gi tilgang må brukeren ha tilgang til databasen gjennom UKEbrukeren sin. Dette er noe ITK kan gjøre, enten for enkeltpersoner eller grupper av mennesker.
I databasen
Deretter må man legge inn informasjon om brukeren i databasen, med informasjon om hvilken arbeidsgruppe personen tilhører. Akkurat arbeidsfordelig i gruppene har undertegnede ingen oversikt over. Merk at man blir bedt om å skrive inn et passord, men at dette ikke er i bruk. Kun UKEbrukerens passord er i bruk, så hva man skriver inn i passord-feltet her har ingenting å si.
Tilganger
Brukeren får tilgang til å logge inn på siden ved å skru på «Staff status» og «Active». Uten å skru på dette slipper ikke brukeren til å redigere noe som helst. «Superuser» gir deg tilgang til alt, og er muligens noe man bør gi ut med forsiktighet. Man bør legge inn brukeres tilganger ved å legge brukerene i grupper heller enn å gi brukere tilgang direkte.
Grupper
Grupper brukes til å organisere arbeidet i næringslivsgjengen og til å gi tiganger på en lettere måte. Hvilke tilganger en gruppe har, bestemmes ved å flytte tilgangen over fra venstre til høyre.

Teknisk om tilgang (mest til ITK)

BASIC-auth
Tilgang til siden er med vanlig kerberosinnlogging. ITKACL er brukt til å begrense personer som har tilgang.
Lengre inn i systemet
I tillegg bruker siden django.contrib.auth.* for tilgangskontroll. Det vil si at personer som skal ha tilgang må få en bruker på nliv.uka.no også, og legges i en gruppe. Dette bør næringslivssjef eller lignende ta seg av =)

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-28 23:07 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1637 kB | Rediger