Nybygg

I dette dokumentet skal ITKs relasjon til nybygget dokumenteres.

Ønsker fra ITK

Ønsker formidlet til Nybyggskomiteen 2018-04-29

Her følger ITKs svar på en spørreundersøkelse gjengsjefene fikk i april 2018.

Hva slags aktivitet er det gjengen din har i dag?

Først og fremst holder vi til på kontoret vårt i Fjerde, ettersom de fleste av oppgavene våre kan løses derfra. Vi løser saker som kommer til saksbehandlingssystemet vårt, utvikler programvare til bruk på huset, holder datamaskiner og skrivere ved like, trekker nettverk og fikser på serverne og switchene våre i telematikkrommet vårt.

Hvor ser du for deg at din gjeng og deres drift er om 10 år?

Mye vil nok være likt, men det som vil endre seg mest er nok at teknologien vi bruker i dag kan være lettere utdatert. I dag flyter vi i stor grad på programvare utviklet av tidligere ITKere. Den er i stor grad skrevet for å vare, men om 10 år kan Samfundets behov ha endret seg. Det kan medføre større behov for utviklingsprosjekter, som betyr mer intensiv programmering. Sett i sammenheng med nybygget kan det bety at vi innimellom får behov for mer produktive arbeidslokaler. Dette bør ikke være ITKs eget, ettersom Fjerde fungerer fint til nesten alle formål, men et generisk møterom som kan lånes ved behov.

Videre vil nok driften om ti år være preget av at det fysiske nettet (les: kabler) krever mer vedlikehold. Det er allerede slitent, og vil ikke bli bedre av seg selv. Derfor vil det blir mer behov for å bytte ut gamle kabler. Dette er i dag vanskelig på grunn av dårlige og gamle trekkeveier, samt at telematikkrommet vi har i dag etter hvert kommer til å bli fullt. Videre må nettet i nybygget kobles på eksisterende infrastruktur, og for at dette skal være realiserbart med nybygget, må ITK ha et til telematikkrom. Rommet må være lokalisert i nybygget med tilknytning til minst en sentral føringsvei. Det må ha god ventilasjon og datagulv. Detaljene rundt dette kan vi snakke om når dere føler det passer seg, men vi trenger altså et telematikkrom i nybygget.

Videre er det mulig at ITK har måttet utvide i antall personer. Vi samler stadig opp nye systemer å vedlikeholde, og etter hvert kan vi få behov for flere personer. Man skal ikke se bort fra at det blir en vane å ta opp 5 personer hvert år, så vi blir opptil 15 aktive og 10 aktive panger. I lys av dette kommer ITK til å ha glede av bedre sosiale fasiliteter. Kontoret vårt i Fjerde er i dag kombinert arbeids- og sosialiseringslokale, men hvis vi blir flere kan det bli vanskelig å opprettholde denne balansen. Vi har Aquarium på deling med FG, men selv om det er veldig hyggelig og vi har et godt forhold til dem, er vi per i dag de eneste to gjengene som deler hybel med en annen gjeng. Aquarium er i stor grad FGs hybel som ITK får bruke, så hvis ITK vokser, vil det ha god innvirkning på miljøet i gjengen at vi får en hybel vi kan sette vårt eget preg på.

Sett i lys av at MG sannsynligvis kommer til å be om bedre arbeidslokaler, og derfor ikke får like stort behov for Terminalen, ønsker vi oss dette rommet som hybel/sosialt lokale. Nærheten til kontoret vårt gjør at det passer perfekt, og det har en fin størrelse for å være en hybel. Erfaring har vist at det uansett ikke egner seg som arbeidslokale - dette er både MG og ITK enige om. Videre vil en hybel på Terminalen medføre at hele Fjerde-gangen blir ITK sitt område, slik at vi i større grad vil sette vårt preg på den nå triste og skitne gangen. Dette vil skape en god Samfundet-følelse, som Regi og FK gjør på sine områder. Som en bonus vil dette rommet kunne bli brukt til uformelle møter, som når UKEstyret er på besøk og vil diskutere UKA uten at fem tilfeldige personer som er på besøk skal virre rundt.

Hvilke utfordringer møter din gjeng på i bruken av disse lokalene?

Jeg beskrev mye over, men kortfattet:

  1. Dårlige og gamle trekkeveier, samt et fullt telematikkrom, gjør at det er utfordrende å vedlikeholde nettet.
  2. ITK-kontoret er tidvis uegnet for mer intensiv programmering.
  3. Vi har ikke noe velegnet sted for sosialisering.

Hvordan kan nybygget bidra til å gjøre din gjengs drift lettere?

  1. Nytt telematikkrom i nybygget vil gi oss mulighet til å vedlikeholde nettet.
  2. Mulighet til å låne møterom vil åpne for letter gjennomføring av større programmeringsprosjekter.
  3. Å få Terminalen som hybel vil virke positivt på ITKs miljø, og avlaste Fjerde travle kvelder.

Hvordan kan din gjeng være med på å sørge for at nybygget blir realisert? (for eksempel kan MG bidra med illustrasjoner til politikere)

Dersom Nybyggskomiteen anser det som nyttig, kan ITK bidra med å få opp en nettside som kan smøre politikerne. Her kan for eksempel viktig informasjon, dokumenter, skisser, bilder, videoer osv publiseres. Dette er potensielt overkill, og en wiki kan fint gjøre samme nytte. Dersom dere virkelig ønsker en mer gjennomført nettside, er det nok mest hensiktsmessig at MG-Web utformer den, men vi kan bidra i å få den ut på Veven.

Er det noe mer som er viktig for din gjeng, og som ikke er blitt dekket i denne undersøkelsen?

  1. Vi trenger to fiberføringer inn til telematikkrommet i nybygget. Dette bør koordineres med legging av kabler som uansett må legges, f.eks. strøm.
  2. Vi trenger to fiberføringer mellom gamlebygget og nybygget.
  3. Siden det er vi som skal vedlikeholde nettet etter at nybygget er ferdig, må ITK være i kommunikasjonsloopen rundt planlegging av nettverk hele veien.
  4. Vi regner med at nettverkskabler blir lagt av entreprenøren, gjerne elektrikere.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-04-30 00:29 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1444 kB | Rediger