Nybygg

I dette dokumentet skal ITKs relasjon til nybygget dokumenteres.

Ønsker fra ITK

Kommentar: Det trenger ikke være veldig sentralt, men det må være tilknyttet sentrale føringsveier, og være plassert i nybygget (greit å presisere siden det nok blir en del ledige rom om gjenger/folk flytter på seg) Krav: Datagulv med tilknytning til minst en føringsvei

Ikke-ønsker fra ITK

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-04-17 19:40 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1411 kB | Rediger