Nyttig stuff

Onelinere

Dump alle amsitlister
for i in /var/www/amsit/*/; do [ -e $i/aliases.db ] && echo $i && db4.6_dump -p $i/aliases.db; done | grep "^[/ ]" | perl -pe "BEGIN{undef $/;} s/ (.*)\n (.*)/\1\n \2/g"

Kjøres på cassarossa. Bruk f.eks. i kombinasjon med grep -A1 for å søke etter en liste og vise alle mottakere eller grep -B1 for å søke etter en epostadresse og vise listene den står på.

Søk i alle mailmanlister
cassarossa:/var/lib/mailman/bin# for list in $(ls /var/lib/mailman/lists/); do echo " - "$list; ./list_members $list | grep SOK_ETTER_NOE; done
Videresende masse strømmer med VLC
vlc -I ncurses spilleliste.m3u –sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:1337}'
Printe portrett av seg selv til ID-kort
lp -o scaling=13 sotgutt90.png

AD - gjøres fra voff

Søk på gruppe ved gruppenavn
net ads search "(&(objectClass=group)(CN=${GRUPPENAVN}))"
Søk på person ved brukernavn
net ads search "(sAMAccountName=${BRUKERNAVN})"
Søk på person ved fullt navn
net ads search "(givenName=${FULLT_NAVN})"
Søk på person ved etternavn
net ads search "(givenName=*${ETTERNAVN})"
Søk på gruppe ved fra en persons primaryGroupID
net ads search "(objectClass=group)" objectSid sAMAccountName | grep -A1 ${PGID}
Endre et objekt, f.eks. en gruppe eller en person
ldbmodify -H ldap://voff -k yes "(${SØKESTRENG})"

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2017-09-21 23:12 | Revisjon: 13 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger