okkupasjon

okkupasjon er boksen som håndterer flyten av transaksjoner mellom frontend og betalingstilbyder. Denne noden dokumenterer hvordan okkupasjon er satt opp.

Brannmur

Brannmuren til okkupasjon settes med regler i iptables. For å se regler i bruk, gjør iptables –list-rules. Hvis du vil gjøre endringer, gjør dem i skriptet /usr/local/sbin/iptables-setup.sh, som kjøres ved oppstart for å konfigurere brannmuren. Kort sagt sørger brannmuren for at bare spesifikke tjenester får snakke med okkupasjon.

Automatiske oppgraderinger

På okkupasjon sørger unattended-upgrades for at vi får de nyeste oppdateringene fra upstream. Merk at vi per dags dato ikke får varsel når vi må boote okkupasjon for å få inn en fiks. Det bør vi ordne. Vi må også verifisere at apt-cachen faktisk oppdateres.

Sikkerhet

ClamAV

rkhunter

Trustkeeper

OpenVAS

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-11-01 21:08 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1467 kB | Rediger