OpenVAS

PCI-sertifiseringen vår krever at vi gjør minst kvartalmessig, intern sikkerhetsscanning med et verktøy som bruker anerkjente databaser over sårbarheter og industristandard scoring av sårbarheter. OpenVAS er et slikt (fritt) verktøy; det er en fork av Nessus fra rett før den ble ufri. Det gir rapporter som er ganske like de Trustkeeper sender hvert kvartal.

Hvordan bruke Openvas-20.08

OpenVAS ligger i en VM på domino. Den er som regel slått av, så den må først slås på. Dette kan enten gjøres ved gjennom virt-manager på domino, eller ved å ssh og

root@domino:~$ virsh start openvas-20.08
Når den er på, kan man aksessere et webfjes her. Før man scanner, må man oppdatere sårbarhetsdatabasen. Dette gjøres slik:

ssh openvas@openvas.dhcp.samfundet.no
openvas@openvas:~$ sudo su - gvm
gvm@openvas:~$ greenbone-nvt-sync

Når dette er gjort kan man logge inn på web-fjeset der brukernavnet er admin og passordet er lavsikkerhet. Inne på nettsiden gå til "Scans" -> "Tasks" -> "start" for å starte scannen.

Dette kan ta litt tid, så ta gjerne en kaffepause her. Merk at NVT databasen vi bruker burde fortsatt være brukbar til tross for at den ikke får "features for enterprise environments".

Når den er ferdig å kjøre,genererer den en rapport i "Scans" -> "Reports".

Om scannen finner sårbarheter med rating høyere enn 3.0, så må disse fikses ASAP. Scannen må derretter bli kjørt på nytt, helt til den ikke finer sårbarheter med rating høyere enn 3.0.

Når du er ferdig, skru av VM-en.

Oppsett av ny VM før Openvas-20.08

Hvis du skal opprette en ny OpenVAS, er det noen ninjatriks som det er greit å kjenne til.

Oppsett av ny VM etter Openvas-20.08

Tidligere hadde Greenbone tilgjengelig en installasjons-ISO som man kunne bruke for å opprette ny VM. Da 20.08 ble stable, var derimot ikke dette tilfellet, og guiden over kunne derfor ikke følges. For å opprette Openvas-20.08 ble Debian 10 ble installert på en ny VM, og installasjonsguider på nettet (spesielt denne) ble tildels fulgt for å få alt til å fungere slik det skulle.

Nyttige lenker

Lenker: Start, pci dss sjekkliste, pci saq c, pci saq d

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-11-09 19:10 | Revisjon: 11 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger