Påmeldings- og besøkssystem

Samfundets påmedldings- og besøkssystem er laget for å gjøre det lettere å drive med smittevern og -sporing.

Innholdsfortegnelse

  1. 1 Hvordan opprette arrangementer
   1. 1.1 Hvis du har tilgang til å opprette arrangementer selv
   2. 1.2 Hvis Markedsføringsgjengen gjør det for deg
  2. 2 Hvordan registrere oppmøter
   1. 2.1 Oppmøte til arrangementer med påmelding
   2. 2.2 Besøk uten arrangement
  3. 3 Hvordan administrere arrangementer
  4. 4 Hjelp

Hvordan opprette arrangementer

Hvis du har tilgang til å opprette arrangementer selv

Opprettes på www.samfundet.no

Hvis Markedsføringsgjengen gjør det for deg

Ta kontak med Markedsføringsgjengen (MG) på mg-redaksjon@samfundet.no.

Hvordan registrere oppmøter

Oppmøte til arrangementer med påmelding

Gå til https://medlem.samfundet.no/admin/paameldinger

Besøk uten arrangement

Gå til https://medlem.samfundet.no/admin/besoek

Hvordan administrere arrangementer

For å endre antall plasser
Gå til https://medlem.samfundet.no/admin/paameldinger

Endringer av detaljer til arrangementet gjøres på https://www.samfundet.no. Hvis du ikke har tilgang til å gjøre dette selv, kontakt MG på mg-redaksjon@samfundet.no.

Hvis du trenger tilgang til statistikk over oppmøter/påmeldinger, kontakt ITK på itk@samfundet.no. Merk at vi ikke kan dele ut personinformasjon, da dette er lovstridig. Man kan kun få informasjon om antall påmeldte og oppmøtte.

Hjelp

Hvis du ikke har tilgang til https://medlem.samfundet.no/admin/paameldinger, kontakt ITK på itk@samfundet.no

Lenker: Start, historie

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-10-01 20:21 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1662 kB | Rediger