Følgende hjelpetekst dukker opp i ett sekund ved starting av Dell PowerEdge 1750-maskinene:


    Press the spacebar to pause...

    KEY MAPPING FOR CONSOLE REDIRECTION:

    Use the <ESC><0> key sequence for <F10>
    Use the <ESC><@> key sequence for <F12>

    Use the <ESC><Ctrl><M> key sequence for <Ctrl><M>
    Use the <ESC><Ctrl><H> key sequence for <Ctrl><H>
    Use the <ESC><Ctrl><I> key sequence for <Ctrl><I>
    Use the <ESC><Ctrl><J> key sequence for <Ctrl><J>

    Use the <ESC><X><X> key sequence for <Alt><x>, where x is any letter
    key, and X is the upper case of that key 

    Use the <ESC><R><ESC><r><ESC><R> key sequence for <Ctrl><Alt><Del>

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2012-02-22 00:16 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger