Printing

Printing for de printerkøene ITK administrerer (en del gjenger administrerer printerkøer selv via ordinær SMB-sharing i Windows e.l.) håndteres av printhost, aka cassarossa (før tok Nalle, en NT4-boks, seg av dette).

Dersom du ønsker å administrere printere og køer, gå til https://printhost.samfundet.no:631/ og bruk det fine webinterfacet der. :-) Brukernavn og passord er som på *nix-kontoen din; merk at du må være medlem av gruppen lpadmin for å få tilgang til å administrere/endre ting.

Printing fra Linux

For å printe ut noe manuelt fra Linux, bruk

lp -d (printernavn) -h printhost.samfundet.no fil.pdf

(lp ligger i pakken cupsys-clients på Debian.)

CUPS konverterer automagisk fra ganske mange formater (i hvert fall PostScript, PDF, JPEG, PNG, ren tekst og en del andre) til det printeren spiser, så det er stort sett ikke noe mer enn som så (med mindre du snakker om Word-filer e.l. :-) ).

Printing fra Windows

cassarossa har automatisk integrasjon mellom Samba og CUPS (bl.a. "printing = cups" er fin, og er i disse dager veldokumentert. Kort sagt betyr det at alle CUPS-printere automatisk får sin egen skriverkø i Samba, og det er bare å printe i vei fra Windows-maskinene mot disse.

Et lite unntak skal nevnes her: Windows trenger også en skriverdriver for å printe skikkelig. Vi har valgt å basere oss på den antageligvis enkleste og mest homogene løsningen: Windows dumper bare en PostScript-fil rett ned til CUPS (helt uavhengig av printer), som så tygger på den til den får et format den aktuelle printeren kan spise. Dette løses ved at printerdriveren (mer presist, .ppd-filen i /etc/samba/printers på cassarossa) er satt til Adobes generiske (og fritt redistribuerbare) PostScript-driver.

For å legge til en ny slik printer, må man først legge til printeren i CUPS, deretter må man legge inn .ppd-filen til printeren på:

cassarossa:/etc/cups/ppd

Så må man kjøre:

cassarossa:~# ./etc/init.d/cups restart

cassarossa:~# cupsaddsmb -v -U administrator -h printhost.samfundet.no <printernavn>

[For at printeren skal dukke automatisk opp på alle windowsmaskiner vi har på huset, må man legge til printernavnet i toppen av fila /var/lib/wpkg7/software/printers/addprinters.ps1 på altersex. Etter dette må du inkrementere versjonsnummeret i /export/wpkg7/packages/printers.xml]

Per dags dato fungerer dette ikke og man må søke opp printernavnet første gang printeren skal brukes.

Standardprinter i Windows

Standardprinter for maskinene vi har på huset setter man på wpkg.samfundet.no. I netlogonskriptene våre (/var/lib/samba/sysvol/ad.samfundet.no/scripts på voff) blir defaultprinters.ps1 kjørt. Den henter ut SID'en fra maskinen og spør et perlscript (/var/www/samfundet.no/wpkg/bin/default-printer.pl) om hvilken printer som er standard.

Hvordan legge til ny printer

Lenker: Start, kvitteringsprintere

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-11-17 16:41 | Revisjon: 22 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger