RJ45 koblingsstandard

Det skal nevnes at det er opptil flere måter å gjøre dette på (en del har f.eks. motsatt grønn/blå i forhold til det vi bruker). Dette er relatert til amerikanske/europeiske koblingsstandarder osv. – det meste går, så lenge det er gjort konsekvent ;-) Det nedenstående er kablingsstandarden vi bruker for alt av nett på Samfundet. Hvis man velger en annen standard enn disse, noe som ikke anbefales, må man være oppmerksom på at ytelsen kan bli vesentlig redusert hvis ikke pinnene pares riktig (1&2, 3&6, 4&5 og 7&8), dvs at kablene for de gitte pinnene må være "twisted" sammen.

T568B (med klips ned)

T568A (med klips ned)

UTP består av 4 twisted pairs (derav TP). Standardfargene er:

Krysset kabel brukes mellom hub og hub eller maskin og maskin. En krysset kabel har T568A i en ende og T568B i den andre enden. Nyere switcher har MDI/MDI-X som selv finner ut hva man trenger. Mao. kan man kan bruke en vanlig droppkabel fra switch til switch.

Normale TP-kabler mellom maskin og hub har T568B i begge ender.

Lenker: Start, patchestandard

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2005-03-01 23:09 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger