RT-headers

Lage en ny sak i RT på vegne av noen andre

For å lage en ny sak i RT via epost, må følgende headere settes. Vi bruker knuta@example.com som mottaker.

To: itk@samfundet.no
RT-Send-Cc: knuta@example.com
Reply-To: knuta@example.com

Merk at epostadressen i RT-Send-Cc må skrives helt ut. Suffikset @samfundet.no kan ikke utelates.

Hvis man skal gjøre korrespondanse utifra en eksisterende sak må man fjerne følgende header for å ikke sende epost til requestor også. Det holder ikke å kun fjerne/sette nytt subject.

In-Reply-To: <rt-3.8.8-*****-**********-***.******-**-*@samfundet.no>

Betydningen av headere for RT

Følgende headere er viktig for RT ved epostutsending:

To: rt-liste@example.com      # Køen eposten skal til
Reply-To: requestor@example.com   # ..blir satt som Requestor
Bcc: rt-liste-take@samfundet.no   # Sett deg selv som eier av saken
Bcc: rt-liste-resolve@samfundet.no # Sett saken som løst

Hvordan sette noen på kopi

I RT holder det ikke å legge noen under Cc-headeren for å sende ut en kopi på riktig måte. Dersom du ønsker å sende ut en kopi for én enkelt epost, velg blant headerne

RT-Send-CC: requestor@example.com  # ..får denne ene eposten som Cc
RT-Send-BCC: requestor@example.com # ..får denne ene eposten som Bcc (som ikke er fryktelig nyttig)

Disse headerne setter ikke vedkommende som permanent Cc i saken. Hvis du vil oppnå dét, må du gjøre det under "People" i webgrensesnittet. Sistnevnte er anbefalt, ettersom andre følgere i saken vil bli opplyst om at vedkommende får korrespondansen som kopi. Per oktober 2020 skjer dette også automatisk hvis personen settes på Cc (altså ikke RT-Send-Cc) i en epost i saken, gjennom et scrip vi har lagt til.

Lenker: Start, brudd på opphavsrett, requesttracker

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-10-11 23:38 | Revisjon: 15 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger