Revisjonskontroll av /etc

/etc på cassarossa, cirkus og altersex og /etc/puppet på cassarossa er revisjonskontrollert i git. Dette gjøres for å få en enkel oversikt over configen som endres. Etter du har endret noe i /etc skal du sjekke det inn. Det sendes da mail til unix@samfundet.no. Unntaket er sensitive filer, som f.eks. filer med passord. Slike filer skal ikke sjekkes inn, og de som allerede ligger der er lagt til i .gitignore så de ikke sjekkes inn.

/etc/puppet på cassarossa er et eget repo, så hvis du gjør endringer under her, må du sjekke det inn i det repoet.

Etter du har endret noe og vil sjekke det inn

git add .
git commit

Hvis du ikke har lagt til noen filer kan du evt. isteden kjøre

git commit -a

Hvis noen andre har glemt å sjekke inn noe, og du kun vil sjekke inn egne endringer kan du kjøre

git add fil_1 fil_2
git commit

Åpne et root-skall (f.eks. med «sudo -i») for å comitte, eller bruk «sudo etckeeper commit». Ikke kjør «sudo git commit», da blir ikke author satt riktig.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2012-02-07 00:41 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger