Robokop kravspesifikasjon

Mål for endringer fra versjon 2.5 til versjon 3.0. Hovedmålet er å støtte opp under planlegging og fordeling av rom, ikke bare være en autoritativ kilde. Med andre ord: La det være mulig å legge inn forespørsler for gjenger, som så skal kunne godkjennes eller endres av administrator. (Per i dag gjøres dette i et Google-doc.)

Funksjonelle krav

Implementasjonsdetaljer

Databaseendringer

Use-cases

Mål til senere

Åpne spørsmål

Lenker: Start, robokop

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-04-19 20:37 | Revisjon: 19 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger