Plan for rydding av sceneteknisk vlan

I forbindelse med to hendelser av pakker loopet mellom sceneteknisk nett og klientnettet er litt rydding i det scenetekniske nettet nødvendig.

Plan

Steg Hva Hvordan Ferdig? Kommentar
1 Finne ut hvor det er dumme switcher og hvilke gjenger som har de  Lete i PST
2  Få tilbake/fjerne dumme switcher som ikke er helt nødvendige Snakke med gjengene
3 Informere gjengene om viktigheten rundt å ikke koble sammen vlanene   
4 Flytte ubrukte scenteknisk vlan porter tilbake til vlan 10 Gå gjennom portene i PST og finne de ubrukte, spørre gjengene som har brukt de om porten fortsatt er i bruk. Hvis ikke: flytte porten tilbake til vlan 10
5 Bedre protokoll for å håndtere løkker Se om å bytte til RPVST+ vil hjelpe eller ikke, og/eller teste ut forskjellige alternativer  

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-08-11 15:21 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger