Samfundets Rapporteringssystem

Samfundets administrasjon og FS ønsker seg et verktøy for å samle en god del former for rapporter (typisk dagsrapporter), for å kunne generere statistikk for å forklare hendelser og se trender på en mer helhetlig måte enn før.

Dette er kun under planleggingsfasene, men man ser for seg en database-modell pr rapport-type, med tilhørende webformer for å legge inn dataene i første omgang. (Vi kan normalisere ting når vi vet mer om hvilke rapporter som skal inn)

Webfjes for statistikk o.l. kan la vente på seg til man får tid eller lyst.

Kontaktpersoner for detaljer er Tormod og Klette

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2008-07-20 06:18 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger