Sentry

"Streamline app maintenance and debugging in real-time with Sentry."

Yeah...

Les her eller her om du vil forsøke å forstå hva det er for noe.

sentry.uka.no

Vi hoster vår egen sentry-installasjon på https://sentry.uka.no som en wsgi-app, som ikke er støttet på noen som helst måte, og kan visstnok brekke på ukjente måter til ukjente tidspunkt.

For å unngå å røre sentry-koden i det hele tatt har man pakket inn sentry i egen mellomvare om man kan kalle det det, og koden finner man her.

Hvordan deploye

cirkus$ sudo su sentry-web
cirkus$ cd ~/sentry-prod/
cirkus$ git pull
cirkus$ touch wsgi.py

Hvordan legge til prosjekt

Generelt kan man se her, men kort for django:

Legg til

'raven.contrib.django'

i INSTALLED_APPLICATIONS, og

RAVEN_CONFIG = {
    'dsn': 'http://public:secret@sentry.uka.no/2',
}

til din local.py (public og secret finner man inne på et "project" i sentry).

Dersom man ønsker at et prosjekt man kjører med Django's runserver skal logge til sentry (hvorfor du vil det aner jeg ikke), legg til de følgende linjene til din local.py:

import logging
logger = logging.getLogger("sentry.errors")
handler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter("[%(levelname)s] %(name)s: %(message)s")
handler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(handler)

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2012-10-16 01:13 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger