Nedetid

Varsling av nedetid

Ikke-planlagt nedetid (strømbrudd, nettproblemer, etc.) skal så fort som mulig varsles til berørte brukere.

Planlagt nedetid (omstart av tjenere etc.) skal, om mulig, varsles minimum et døgn i forkant. Normal prosedyre er 48 timer. Husk å ta veldig godt i når dere varsler nedetid; all erfaring tilsier at det tar mye lenger å rydde opp i ringvirkningene av oppgraderinger enn folk tror. Ikke vær redd for bare å si «hele kvelden». Presiser også gjerne hvilke tjenester som påvirkes av nedetiden.

All nedetid bør forberedes grundig. Om man sier at nedetid starter 18, burde ikke folk komme dettende inn i fjerde 1805; alle involverte burde være til stede 1730 og ha en klar idé om hva som skal gjøres. Ting som kan gjøres uten å forårsake nedetid burde gjøres før nedetiden begynner (f.eks.: hvis man skal bytte ut en switch med en ny en, kan den nye få config lang tid i forveien).

Nedetid på nettlinja (BGP faller ut) skal varsles til UNINETT. Husk at hvis BGP flapper, detter vi av NORDUnet i flere timer, så om merete går opp og ned mange ganger, trekk ut fiberen først. Husk også å sette opp nedetid i Nagios på de berørte enhetene, slik at folk ikke blir varslet.

Nedetid skal meldes via:

Under UKA, billettslipp osv. må man vurdere eventuell utvidet varsling.

Kassesystemet under nedetid

Bak hver bar på samfundet er det to betalingskasser. Disse bruker et master/slave prinsipp der den ene kassen fungerer som master. Slaven er avhengig av kommunikasjon med masterkassen for å kjøre mandarin, og kommunikasjonen mellom dem går på vlan. Dersom nettverket ikke fungerer på huset, vil dette føre til at slavekassen ikke vil kunne brukes, og barene står i praksis igjen med en fungerende kasse. Verifisering av kort på kortterminalen går hovedsaklig enten gjennom ethernet eller 3g/4g. De som er avhengig av ethernet vil ikke kunne brukes under nedetid, men dette kan løses ved å benytte seg av en håndholdt kortterminal der beløpet tastes inn manuelt.

Lenker: Start, oppgradere ios, servertodo, til nye itkere

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-11-04 17:59 | Revisjon: 23 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger