Dokumentasjon

Kontrollere om SKRUE har startet korrekt.

(Utskrift av denne teksten er lagt i serverrommet.)

Dette MÅ gjennomføres hver gang SKRUE rebootes!

Hvem skal gjennomføre denne rutinen etter reboot?

En person med administrator-rettigheter på maskinen er den eneste som skal gjøre dette, dvs en person fra IT-Komiteen med nødvendig kunnskap om MS 2000 Server og MS SQL 2000 Server.

Ta kontakt med IT-Komiteen dersom du er usikker på hva du gjør.

Punkt 1

Log inn på SKRUE med lokal Administrator. Passord skal til enhver tid være oppdatert med lavsikkerhetspassord.

Last opp bildet (login-skrue.png)

Punkt 2

Når du har kommet inn på Windows Desktop'en kan du titte ned i høyre hjørne. Da ser du med en gang om brannmuren, ZoneAlarm, og MS SQL Server 2000 går. ZoneAlarm har et ZA merke og SQL Server har en liten PC med en GRØNN playknapp på.

Neste punkt blir å sjekke om SKRUE har montert opp //samba/mssql, SKRUE må gjøre dette fordi den tar backup av databasene til dette området. Dette gjøres ved å gå inn i "My Computer" og se om sharen er koble skikkelig til (se punkt 3).

Last opp bildet (skrue-desktop.png)

Punkt 3

Høyreklikk på "My Computer" og velg "Open". Nytt vindu vil nå sprette opp.

Last opp bildet (skrue-desktop-opne-comp_1.png)

Punkt 4

Sjekk at "mssql in 'samba'(E:)" ikke har noen røde utropstegn på seg, test ved å dobbeltklikke på ikonet og se om du får opp katalogen. Etter du har sjekket at disken er OK kan du lukke "My Computer".

Last opp bildet (skrue-desktop-opne-comp-2.png)

Punkt 5

Start så opp "Enterprise Manager". Denne finnes på startmenyen under "Start" -> "Programs" -> "Microsoft SQL Server". Evt. kan du dobbeltklikke på "Enterprise Manager" på Desktop'en. Et nytt vindu vil nå dukke opp.

Last opp bildet (start-mssql-enterprisemng.png)

Punkt 6

Klikk på "plussen" foran "Microsoft SQL Servers".

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-1.png)

Punkt 7

Klikk på "plussen" foran "SQL Server Group".

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-2.png)

Punkt 8

Klikk på "plussen" foran "SKRUE (Windows NT)".

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-3.png)

Punkt 9

Du har nå koblet deg til databaseserveren på SKRUE. Her må du starte "SQL Server Agent" for at backuprutinene i MS SQL Server skal kjøre. Trykk derfor på "Management", det vil da komme et nytt vindu på høyre side.

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-4.png)

Punkt 10

Her ser du om "SQL Server Agent" kjører, hvis det er en rød firkant kjører den IKKE, da må du starte den (se punkt 11). Hvis det er et grønt playsymbol på ikonet kan du lukke "Enterprise Manager".

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-managment-1.png)

Punkt 11

Høyreklikk på "SQL Server Agent" og velg "Start". Maskinen vil nå jobbe litt og så vil skjermen endre seg til slikt vist under punkt 12.

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-managment-2.png)

Punkt 12

Nå kjører "SQL Server Agent", det ser du ved det grønne play-symbolet på ikonet. SKRUE skal nå fungere mtp at SQL Server, brannmur og backuprutiner er oppe. Nå låser du skjermen på SKRUE (se punkt 13), det er VELDIG viktig at du IKKE logger ut av SKRUE.

Last opp bildet (sqlsrv-enterprisemng-managment-3.png)

Punkt 13

Lukk alle vinduer du måtte ha åpnet og trykk "Ctrl + Alt + Del". Da vil bildet under komme opp, velg her "Lock Computer". Du kan nå trygt gå fra maskinen.

Last opp bildet (loese-skrue.png)

Skrevet av Hans-Christian Egtvedt (egtvedt@samfundet.no) 24. mars 2003.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2006-09-03 13:54 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger