SNMP

Simple Network Management Protocol er en protokoll som brukes for å administrere og overvåke maskiner og nettverksutstyr

Nyttige verktøy

For å gjøre en SNMP-spørring manuelt, kan du gjøre noe sånt som

snmpget -v 3 -l authPriv <host> -u <bruker> -a SHA -A <authPass> \
-x AES -X <encrPass> <OID>

I de fleste tilfeller vil <authPass> og <encrPass> være samme passord. En fin måte å test om spørringen fungerer på er å bruke SNMPv2-MIB::sysName.0 som OID, og sjekke at du får vertsnavnet som svar.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2018-02-24 23:21 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger