SSH-tilgang

Det hender at brukere takker nei til SSH-tilgang, men senere finner ut at de trenger det allikevel. Dermed opplever de at de kastes rett ut etter MOTD når de prøver å sshe seg til login.samfundet.no og "getent passwd brukernavn | cut -d : -f 7" forteller deg at standardskallet deres er /bin/false. Da har du lyst til å endre standardskallet deres fra /bin/false til f.eks. /bin/bash. Dette kan du gjøre ved å ssh-e deg til voff og endre verdien av loginShell med

root@voff: samba-tool user edit brukernavn
Hvis brukeren vil ha tilgang med øyeblikkelig effekt må du flushe SSS-cachen.
theodorc@cassarossa: sudo sss_cache -u brukernavn

Tilgang på andre bokser enn Cassarossa

Endring av innloggingsskallet gir kun tilgang til Cassarossa. For å gi tilgang til andre bokser, må man gi tilgang gjennom itkacl gjennom /login/unix-servers.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2024-02-08 22:00 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger