Steam på arbeidsstasjonene

Med Steam tilgjengelig på GNU/Linux, kan vi nå legge det inn på arbeidsstasjonene i Fjerde. Klienten legger all data og spill i hjemmekatalogen til brukeren som kjører som standard. Vi ønsker ikke masse steamkataloger som tar plass på cassarossa, følg derfor denne siden.

Istedenfor å la data ligge på hjemmeområdene til folk, lar vi det isteden ligge i /opt/steam på hver enkelt maskin. For å slippe å duplisere data bruker vi denne felles for alle brukerene.

Hvordan bruke Steam

Hvis maskinen allerede har Steam, dvs. kommandoen steam og mappen /opt/steam eksisterer, kjør:

$ ln -s /opt/steam/ ~/.steam

Deretter er det bare å kjøre steam.

Hvordan legge inn Steam på en maskin

Først lag mappen for steam-data, og sørg for at den alltid er skrivbar for alle i itk.

som root:
mkdir /opt/steam
chgrp itk /opt/steam
chmod 770 /opt/steam
setfacl -d -m group::rwx /opt/steam

Lag en symlink som over, om du ikke har den.

$ ln -s /opt/steam/ ~/.steam

Innstaller pakken.

som root:
dpkg --add-architecture i386
aptitude update
aptitude install steam

Til slutt, kjør steam slik at den laster ned klienten til /opt/steam.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-02-07 03:58 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger