Navnløs (tidl.: Rollercoaster, Lollercoaster, Distributed Advanced Monitoring System)

Todelt arkitektur

Master og slave. Master er ansvarlig for å koble til slavene og kjøre tester, og varsle når tjenester eller maskiner går ned.

Master
Alle nodene har en master-instans. Kun en aktiv masternode, den aktive noden blir automagisk valgt, og alle master-instansene sjekker regelmessig opp at den valgte aktive masternoden er aktiv. Dersom en av masterinstansene oppdager at den aktive masternoden er utilgjengelig, starter den en ny utvelgelsesprosess.
Slave
Slaven er ansvarlig for å kjøre tester. Slaveinstansen på maskinen som er den aktive masternode er i tillegg ansvarlig for å kjøre remote-tester, dvs. tester som kobler til tjenester på de andre maskinene (f. eks. sjekker at det er mulig å koble til kerberos, apache eller postgres).

Tester

Alle testene tester ett enkelt aspekt ved en tjeneste, tenk unit-testing for et helt system. De er enkle kjørbare filer, så kan skrives i perl, python, c++, eller hva nå enn man ønsker, og som returnerer 0 om ingenting er feil, og ellers returnerer noe annet, samt skriver valgfritt til stdout (K: Bruke stderr som alt annet?).

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-01-16 08:41 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger