Trådløse Trondheim

2020

Ettersom Trådløse Trondheim ble oppløst, er svitsjen deres fjernet fra telematikkracket i Anette. Nettverkskablene som ble trukket fra Anette til APene deres er her fortsatt, og noen av dem har blitt tatt i bruk til andre ting. Fiberpatchepanelet deres står fortsatt i høyre telematikkrack i Anette, men status på fiberen er ukjent.

Historie

Det meste er oppsummert i RT#0906, men sammendraget er at Thomas Jelle i 2006 tok kontakt med oss med et ønske om å låne et fiberpar av oss fra Gløshagen til Samfundet i tillegg til å montere litt WiFi på taket vårt. Vi godtok dette for FoU-perioden. Det ble satt opp 2 AP-er på vestsiden av samfundet for å dekke bussholdeplasser, ett på sørsiden for å skyte ut i Høyskoleparken og ett på nordsiden for å skyte mot Marinen. Fiberforbindese ordnet Trådløse Trondheim med selv, da de la sin egen trasse fra nordsiden av huset og opp i Anette (omtrent samme føring som den nye fiberen vår, se Fiber fra Gløshaugen) Fiberkabelen ble spleiset inn på en kabel langs E6-en som går til Statens Hus.

Når FoU-perioden var over ønsket vi utstyret fjernet og avtalen opphørt ettersom prosjektet hadde blitt kommersialisert i det stille. Men etter nye forhandlinger fikk vi, i bytte, tillatelse til å bruke av fiberkabelen til Trådløse Trondheim mot Statens Hus hvis vi skulle komme til å sette opp noe redundant internettforbindelse. Dette ble igjen bekreftet juni 2013 (https://lists.samfundet.no/mailman/private/itk-intern/2013-June/020243.html). Vi har sålangt ikke benyttet oss av tilbudet. Vi prøvde også å forhandle oss til at Samfundets medlemmer skulle få tilgang til Trådløse Trondheims nett, men det dabbet litt ut i intet.

I 2016 satte Trådløse Trondheim også opp en Lora Gateway på en av sine master. Den snakker med (internett-)ting på 868MHz. Den har innebygged UPS.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-10-27 22:49 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger