Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Gammel dokumentasjon

ITKs opplegg for billsys UKA-97

Valg av database

Billsys er programmert i en progress-database. Vi var ikke interessert i å forandre databaseplatform, og det er noen etter oss som skal lage et nytt billsys under Oracle. Med andre ord: Det var ikke noe valg.

Valg av OS

UKA har lisens for Progress for SCO-Unix. Installasjonsdiskettene til SCO var ødelagt. Det finnes en modul som heter iBCS for linux. Denne muliggjør f.eks kjøring av sco-programmer under Linux så lenge man har de delte bibliotekene fra SCO lagt inn. Disse krever lisens, men det har UKA. Dette var litt tungt å komme i gang med, men det viste seg å virke. Spesielt etter å ha lest Linux-FAQ. Ved bytte av OS til Linux ble det hele mye billigere. TCP/IP kostet f.eks endel under SCO-Unix. Linux gir også en mengde andre muligheter som er tatt i bruk. I miljøet er kompetansen på Linux er også høyere enn på SCO.

Valg av Nettverksstruktur

Systemet har en server og mange klienter. På klientene kjøres telnet mot serveren der alle programmene kjøres.

På klientene kjøres:

Alle maskiner bortsett fra serveren har samme filsystem som de har hentet eller henter fra /clientroot på serveren. Om maskinen har spesielle oppgaver skal /sbin/init på klienten finne ut dette under boot. Tidligere uker har vist at det serielinjer skaper mye trøbbel. Ved bruk av ethernet ut til PC'er der man igjen kan koble på flere terminaler ville lette feilsøking. Senere viste det seg at det var like greit å bruke bare PC'er. Tanken var å boote PC'ene fra floppy og hente root-filsystemet over nfs. På de maskinene som bare har modemforbindelse til huset brukes også lokal disk. På denne måten har vi kopi av alle filer på serveren. Det letter konfigurering, backup og annen administrasjon.

Hvordan legge til en maskin i systemet ?

Hvordan legge til en maskin i systemet (torget/NTNU) ?

Det er kun meningen at denne oppskrifen skal brukes på den maskinen på torget/nth som skal stå med modemet.

Hva med backup?

Krever ingen daglig vedlikehold, bare litt overvåking. Backup-skriptene ligger under /root/backup. nett start og nett stop: kjøres for å starte og stoppe det nettverkskortet som har forbindelse med internet.

Backup blir tatt til:

Hver dag blir det kjørt en cron jobb som tar backup av forandringer siden sist (gjøres nattestid). Den kjører også forkortskriptet som stopper og starter databasen slik at man får tatt backup av den også. Full backup blir kjørt en gang i uken. Denne kjører ikke forkort, men daglig er også kjørt samme natt litt tidligere.

Hvordan oppdateres diskene på torget og nth?

Denne skal kun brukes når en med peiling er i nærheten av den maskinen som oppdateres. Om du har oppdatert f.eks /etc/bootptab (som er hardt linket til /clientroot/etc/bootptab) og du vil oppdatere nth-maskinen med ny bootptab kan du skrive (som root)

cd /clientroot
*spytt nth etc/bootptab* (ikke skriv /clientroot/etc/bootptab eller /etc/bootptab)
rsh nth sync (kjøres etter siste spytt)

Da blir den lagt inn på rett sted.

Hvordan lage en bootdiskett?

Hvordan legge til en skriver?

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-08-28 23:18 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger