Gammel dokumentasjon

Instruks for ITK-UKA '97

Datanett

Utbygging og drift av Samfundets ethernett. (IT-komite). Oppkobling og drift av serielinjer til Billettgjengen (brakkene, modemforbindelser til torget, flystripa, etc.) i samarbeid med FK's telefonansvarlige.

Datamaskiner/tjenere

Drift og vedlikehold av Samfundet/UKA's NT og Unix-filtjenere (josef og cassarossa, og eventuelt nye). Herunder kommer:

Datamaskiner/kontor

Annet

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-11-26 19:17 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 1467 kB | Rediger