MSSQL-triks relevante for unimicro-administrering

Denne siden holder noen grep og noe småinfo du kanskje vil finne nyttig under administrasjon av din MSSQL-server.

Rettigheter

Rettigheter i MSSQL-tabeller kan gis til

For Unimicro skal alle databaser være tilgjengelige for gruppen SKRUE\unimicro. Denne gruppen inneholder alle som skal ha tilgang til unimicro-tabellene. Unimicro på SKRUE og alle andre maskiner i SAMFUNDET kan kan bruke domene-trust for å få tilgang til MSSQL-databasene når du logger på som en bruker i gruppen SKRUE\unimicro.

Dette blir relevant når man oppretter nye regnskapsår i Uniµ. Da må man

  1. Åpne Uniµ
  2. Opprette kalenderårene
  3. Starte «MSSQL Enterprise Manager»
  4. Finne alle databasene med navn som slutter på opprettet år
  5. Åpne disse og legge til bruker unimicro, login-navn SKRUE\unimicro og rollen owner.

Test ved å legge deg selv i SKRUE\unimicro og starte Uniµ =)

Det kan også være kjekt å lese RT#21977

Tabell-eierskap

En gang i tiden har databasetilganger blitt gitt til lokale brukere eller databasebrukere. Når disse brukerene har kjørt oppdateringer av Unimicro har deler av databasene (da spesielt noen tabeller under utool-databasen) blitt eid av disse brukerene. Oppdateringer kjørt av andre brukere (selv adminstrator) har derfor feilet.

Hvis du ender i en situasjon der du mistenker at privilegier er feil, bør du sjekke rettigheter med verktøyet Enterprise Management Console. Dette verktøyet lar deg se på alt av rettigheter og eierskap, og endre det meste. Det er pek-og klikk, nesten intuitivt.

Det du ikke kan gjøre i Enterprise Management Console er å sette eier av tabeller. Dette er litt trist, da dette har vært en feilkilde i Unimicro. For å endre eier av tabeller i Unimicro må man bruke SQL Analyser til å kjøre denne spørringen

EXEC sp_changeobjectowner 'gammeleier.tabellnavn' , 'nyeier'

Et praktisk eksempel: bobkaare, en fiktiv regnskapsansvarlig i mediastud, har oppdatert Unimicro med noen nye tabeller for regnskapsrapportstøtte. slik ble han eier av (den fiktive) tabellen rapporter i databasen utool. For å endre dette må vi først sette "utool" som aktiv database i SQL analyser og deretter kjøre spørringen

EXEC sp_changeobjectowner 'bobkaare.rapporter' , 'dbo'

Brukeren dbo, med login-navn sa, er en innebygd rolle i serveren, og skal være eier av de fleste tabeller i unimicro-databasene.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2009-02-13 22:05 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger