Sette opp VM med PXE boot

Si at du skal teste noe raskt og ønsker en fresh arbeidsstasjon install å leke med. Eller du bare vil installere et OS som ligger i PXE-booten vår og teste noe. Da kan det være masete å sette opp en egen fysisk maskin for dette formålet og i mange tilfeller enklere å bare sette opp en virtuell maskin.

Guiden er egentlig to deler: lage bridge nettverk som den virtuelle maskinen kjører over og installasjon av selve virtuelle maskinen.

Enable KVM i BIOS

Noen BIOSer har disablet virtualiseringsteknologi, og dette må enables for å få kvm til å virke. For å sjekke om BIOS har disablet, så sjekk at lsmod | grep kvm innholder kvm_intel, hvis ikke sjekk evt. feilmeldinger med dmesg.

Lage bridge

Vi må først ta ned eth0, fjerne evt. IP-adresser og sette bridgen vår (som vi kaller br0) som default route.

pkill dhclient
ip link set dev eth0 down

Se om det er noen IP-adresser på eth0 igjen. Det finnes da under eth0 og ser noe ut som:

ip a
(...)
inet 193.35.52.251/24 brd 193.35.52.255 scope global eth0

Slett så IPen med:

ip a del 193.35.52.251/24 dev eth0

Nå skal vi sette opp selve bridgen og må først lage denne:

brctl addbr br0
brctl addif br0 eth0

Deretter setter aktiverer vi de to nettverksinterfacene igjen:

ip link set dev eth0 up
ip link set dev br0 up

Og starter dhclient, men med br0 som default route:

dhclient br0

Sette opp virtuell maskin

Vi installerer virt-manager som gir oss fint GUI for å legge til virtuelle maskiner:

apt-get install virt-manager qemu-kvm

Og vi må legge til brukeren vår i gruppen libvirt (**på cassarossa**):

brukernavn@cassarossa$ usermod -a -G libvirt brukernavn

Også kan vi starte GUI'et:

virt-manager

I selve GUIet er det ganske straight-forward men følgende kan være greit å ha med seg:

Boot opp maskinen og voilà, du skal forhåpentligvis se PXE.

Rydde opp

Ganske greit, det omvendte av å legge til en bridge:

pkill dhclient
ip link set dev eth0 down
ip link set dev br0 down
brctl delif br0 eth0
brctl delbr br0
ip link set dev eth0 up
dhclient eth0

Eller bare reboote maskinen.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2014-03-03 22:05 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1887 kB | Rediger