Gammel dokumentasjon

WLAN-bro til STV

etter mye herjing er nå trådløsnettbroen operativ.

vanlig bro fungerer ikke med trådløskort av typen vi har, da disse krever spesiell firmware som man må selge sjelen sin for å få tilgang til.

Så, vi bruker proxyarp.

Oppsettet er omtrent som følger:

(den som står fysisk på samfundet)

(den som står fysisk hos stv):

I begge tilfeller er eth0 det vanlige ethernetkortet.

Vi må sette av et subnett som skal brukes av stv, dette er en av ulempene med å bruke proxyarp i stedet for bridging. Proxyarp skrus på vha 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp', evt også 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forward'

Så, Noen(tm) må skaffe en oversikt over hvor mange maskiner STV har tenkt å ha der oppe og rydde plass til så mange maskiner et passelig sted i ip-poolen vår.

Noen kan godt få lov til å dokumentere dette, siden jeg ikke kan det. ;)

– 
Tollef Fog Heen
Unix IS user friendly... It's just selective about who its friends are.

–
cat .mailbox |grep -A 40 herjing > dokumentasjon

Øyle, er flink og skriver dokum. for tollef.

From sentto-2610673-12261-1015468388-olegil=samfundet.no@returns.groups.yahoo.com  Thu Mar  7 03:33:15 2002
Return-Path: <sentto-2610673-12261-1015468388-olegil=samfundet.no@returns.groups.yahoo.com>
Delivered-To: olegil@samfundet.no
Received: from n16.groups.yahoo.com (n16.groups.yahoo.com 216.115.96.66)
	by cassarossa.samfundet.no (Postfix) with SMTP id C39CA1A325
	for <olegil@samfundet.no>; Thu,  7 Mar 2002 03:33:12 +0100 (CET)
X-eGroups-Return: sentto-2610673-12261-1015468388-olegil=samfundet.no@returns.groups.yahoo.com
Received: from 216.115.97.163 by n16.groups.yahoo.com with NNFMP; 07 Mar 2002 02:32:52 -0000
X-Sender: plants@localnet.com
X-Apparently-To: amigaone@yahoogroups.com
Received: (EGP: unknown); 7 Mar 2002 02:33:08 -0000
Received: (qmail 13229 invoked from network); 7 Mar 2002 02:32:13 -0000
Received: from unknown (216.115.97.171)
  by m9.grp.snv.yahoo.com with QMQP; 7 Mar 2002 02:32:13 -0000
Received: from unknown (HELO smtp.localnet.com) (207.251.201.46)
  by mta3.grp.snv.yahoo.com with SMTP; 7 Mar 2002 02:32:13 -0000
Received: (qmail 6379 invoked from network); 7 Mar 2002 02:32:04 -0000
Received: from ppp35.pm3-3.har-ct.pa.localnet.com (HELO localnet.com) (207.40.148.99)
  by smtp.localnet.com with SMTP; 7 Mar 2002 02:32:04 -0000
To: amigaone@yahoogroups.com
Message-ID: <yam8830.2773.5060752@smtp.localnet.com>
In-Reply-To: <yam8830.1591.1637831264@smtp.paradise.net.nz>
X-Mailer: YAM 2.1 [020] AmigaOS E-Mail Client (c) 1995-2000 by Marcel Beck  http://www.yam.ch
Organization: Retired U.S.A.F.
From: Ed Plants <plants@localnet.com>
X-Yahoo-Profile: hardcoreamigafan
MIME-Version: 1.0
Mailing-List: list amigaone@yahoogroups.com; contact amigaone-owner@yahoogroups.com
Delivered-To: mailing list amigaone@yahoogroups.com
Precedence: bulk
List-Unsubscribe: <mailto:amigaone-unsubscribe@yahoogroups.com>
Date: Wed, 06 Mar 2002 21:30:55 -0400
–
> cat .mailbox |grep -A 40 herjing > dokumentasjon
>
>
> Øyle, er flink og skriver dokum. for tollef.
>
>
>
>
>

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2006-08-09 11:25 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1876 kB | Rediger