WPKG-gp

wpkg-gp er en alternativ måte å kjøre wpkg.js på enn WPKG Client. Sistnevnte har race-condition-problemer med raske maskiner, siden den kan finne på å kjøre før nettet har kommet opp, og dermed feiler - dessuten virker den ikke i Windows Vista, 7 og lignende, grunnet ny sikkerhetsmodell for oppstart.

For Windows 7 bruker vi WPKG-gp, og en egen installasjon av WPKG på \\wpkg.samfundet.no\wpkg7. Windows 7-installasjonene er 64-bit, og alle programmene bør derfor være 64-bit. Dessuten er det noe forskjell i konfigurasjon.

Generell virkemåte

WPKG-gp er delt inn i ca. to deler. Den klart største delen er en vanlig Windows-tjeneste, som gjør nesten all jobben - den kobler til sharene, kjører wpkg.js, logger til hendelsesloggen, starter maskinen på nytt ved behov og slike ting. Den andre delen er en GPE - Group Policy Extension (som staves Extention i WPKG-gp-dokumentasjonen, av en eller annen grunn). En GPE er en GPO som også kan hooke seg inn her og der, eksempelvis i oppstarten av Windows, omtrent der Windows sier «Aktiverer datamaskininnstillinger». GPEen er i praksis noen registeroppføringer og en DLL, hvis eneste oppgave er å kommunisere med Windows-tjenesten og gi meldinger tilbake til skjermen.

Lenker: Start, suwi7

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-05-10 22:03 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger