Weechat relay

Hvorfor relay?

Hvis du har en Android-telefon, kan du bruke en fin applikasjon ved navn Weechat-Android til å være tilgjenglig på IRC døgnet rundt. Dette forutsetter at du setter opp en såkalt relay. Dette er en tjeneste som lar eksterne enheter snakke med en kjørende weechat-applikasjon over TCP.

Hvis du har en mobil smittet av iOS, kan du bruke nettapplikasjonen Glowing Bear.

SSL

For å få til SSL på en god måte har vi et eget oppsett med proxying via apache. Vi har et wildcard-sertifikat *.weechat.samfundet.no, samt et DNS-innslag fra *.weechat.samfundet.no til cassarossa. Videre har vi to linjer per virtual host i apache som proxyer BRUKERNAVN.weechat.samfundet.no til en websocket på brukerens valgte port.

Oppsett av relay

Uansett om du bruker Android eller iOS må du først sette opp relayen. Eksempelet under gjelder oppsett på cassarossa, men kan gjøres fra en hvilken som helst boks som kjører weechat.

Først må du finne ut hvilken port du vil bruke. Du ønsker en port i intervallet 61500-61599, siden vi har bestemt oss for at dette intervallet skal brukes til weechat relays.

 1. Logg deg inn på cassarossa.
 2. Det er viktig at porten ikke er i bruk fra før. Sjekk hvilke porter som er opptatt med sudo netstat -lp | grep -P '615\d+'.
 3. Velg deg det minste portnummeret i intervallet 61500-61599 som ikke er i bruk.

For å kryptere forbindelsen må apache være proxy for tilkoblingen. Åpne /etc/apache2/sites-available/weechat.samfundet.no.confcassarossa og legg til følgende linjer på høvelig sted:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^BRUKERNAVN\.weechat+.samfundet\.no$
RewriteRule ^/(.*)$ "ws://localhost:PORTNUMMER/weechat" [P,L]

Deretter må du laste inn konfigurasjonen på nytt med systemctl reload apache2

Nå kan du åpne relayen:

 1. Åpne weechat fra tmux, screen eller annen programvare som er semipersistent.
 2. Koble deg til en IRC-server og konfigurer applikasjonen til vanlig bruk.
 3. Beveg deg til buffer 1, dvs. systembufferen.
 4. Start relayen med /relay add weechat PORTNUMMER

Til slutt vil vi sette et passord for å hindre at andre kan bruke relayen din. Merk at passordet vises i klartekst i konfigurasjonen, så ikke bruk et passord som også brukes andre steder.

 1. Finn deg et godt passord med pwgen -s 10
 2. Sett passordet med /set relay.network.password PASSORD

Nå er relayen åpnet.

Oppsett av Android-app

Hvis du bruker android, last ned applikasjonen "Weechat Android - Nightly (Unreleased)" på mobilen din. Merk at vi laster ned "Nightly"-versjonen, siden mainline-versjonen ikke er helt fungerende per 2018-09-01.

Nå vil vi stappe inn riktig konfigurasjon. Gå til Settings > Connection og sett følgende konfigurasjon:

Connection type: Plaintext
Relay host: BRUKERNAVN.weechat.samfundet.no
Relay port: PORT (615xx)
Relay password: PASSORD

Hvis du nå velger Connect fra applikasjonens startskjerm, skal det bli virk.

Oppsett av iOS-applikasjon

Hvis du bruker iOS eksisterer det ingen weechat-klienter per 2018-09-04. Den alternative løsningen er å bruke nettjenesten Glowing Bear. Den kjører i nettleseren din, og fungerer faktisk på PC så vel som på mobil.

Du begynner med å åpne nettleser-appen din. Jeg har bare testet for chrome. Besøk så https://glowing-bear.org. Merk at vi skriver https og ikke http. Hvis nettsiden på noe punkt ber om å kunne sende deg notifikasjoner kan du godta dette - hvis du setter opp Glowing Bear på mobilen din, har du sannsynligvis lyst til å godta.

Så setter du instillinger under Connection settings som følger:

WeeChat relay hostname: BRUKERNAVN.weechat.samfundet.no
WeeChat relay port number: 443
WeeChat relay password: PASSORD
Save password in your browser: yes
Automatically connect: yes
Encryption. Read instructions for help: yes

Trykk så "Connect", og la magien skje.

Merk at hvis du har akseptert å få notifikasjoner fra applikasjonen, må du ha nettleseren din kjørende i bakgrunnen på telefonen din - du får altså ikke varsler om du dreper prosessen.

Det anbefales å lage en egen "app" for Glowing Bear, slik at det blir lett å koble seg på. Dette er beskrevet på f.eks. Lifewire.

Pushvarsler på iOS

iOS støtter ikke, per 2021, varsling via Safari-faner. Hvis du har lyst på pushvarsler for IRC, kan Pushover brukes til dette formålet. Du bør ha fått hjelp til å sette opp Pushover-konto i løpet av opplæringsperioden; hvis ikke, følg Pushover-delen av Nagios-noden og kjeft på fadderen din.

Steg 1: Last ned pushover.pl og plasser den i ~/.weechat/perl/autoload/ i hjemmappen din på cassarossa, evt. spør om å få kopiere den fra noen andre.

Steg 2: Gå inn på OFTC-bufferen i WeeChat og skriv:

/perl load pushover.pl

Steg 3: Gå inn på pushover.net og logg inn med brukernavn og passord. Noter deg brukernøkkelen din og generer en applikasjonsnøkkel for WeeChat ved å trykke på "Create an Application/API Token".

Steg 4: Hopp inn i fset-bufferen med /fset, skriv "pushover" og trykk enter for å se alle mulige innstillinger for Pushover-tillegget. Legg så inn de to nøklene fra forrige steg:

/set plugins.var.perl.pushover.token {applikasjonsnøkkel}
/set plugins.var.perl.pushover.user {brukernøkkel}

Steg 5: I tillegg kan følgende innstillinger være greie å sette:

/set plugins.var.perl.pushover.show_highlights on # få varsel om markerte ord (f.eks. brukernavnet ditt, "aktive", etc.)
/set plugins.var.perl.pushover.show_priv_msg on  # få varsel om personlige meldinger
/set plugins.var.perl.pushover.short_name on   # korte buffernavn i varsler (med mindre du vil bli påminnet om at #itk er på OFTC hver gang du får et varsel)
/save                       # lagre det du har gjort :)

Lenker: Start, weechat

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-08-31 21:15 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1871 kB | Rediger