Oppsett av ny ITKwiki

Dette er en 123 lage wiki-guide for de som ikke har opprettet en wiki før. Først, se WikiIntern; der finner du litt generelt om hvordan wikien fungerer.

1. Logg deg på cirkus.

2. Start psql, og kjør:

CREATE USER itkwiki_navn ENCRYPTED PASSWORD 'password';
CREATE DATABASE itkwiki_navn WITH OWNER itkwiki_navn;

3. Gå ut fra psql, og legg inn den nødvendige SQLen (husk å bytte ut «navn» med brukernavnet):

sed 's/itkwiki/itkwiki_navn/' < /var/www/site-installs/itkwiki/doc/itkwiki.sql | psql itkwiki_navn

4. Logg deg ut fra postgres-skallet, og kopier koden til den nye wikien fra skeleton slik at du slipper å skrive det hele selv:

cp -R /var/www/site-installs/itkwiki/skeleton /var/www/samfundet.no/wiki/navnwiki

5. Gå inn i den nye katalogen med cd /var/www/samfundet.no/wiki/navnwiki, og rediger .htaccess. Der skal du bytte ut wiki med navnet på den nye wikien (navnwiki).

6. Kopier inn konfigurasjonsfilen fra en random eksisterende wiki, for eksempel:

cp /var/www/samfundet.no/wiki/regi/itkwiki-config.pl .

7. Rediger itkwiki-config.pl ved å bytte ut wikinavnet, passord osv.

8. Opprett en egen mappe for bilder og filer dersom wikien skal støtte filopplasting. Husk å ha en passende .htaccess i mappen, som på /var/www/samfundet.no/wiki/*-filer/.htaccess – husk å sette variablene som trenges i config-filen, for eksempel se config for wiki.s.n/wiki.

Til slutt kan det være lurt å sjekke at wikien fungerer :)

Lykke til!

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2020-10-18 14:45 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1886 kB | Rediger