Windows-lisenser

En innføring i Windows-lisensiering

På Samfundet kjører vi flere Windows-relaterte tjenester som må lisensieres, og hvert produkt kan generelt lisensieres på flere måter.

Windows 10 Pro

OEM: En OEM-lisens (Original Equipment Manufacturer) er myntet på selskaper som bygger maskiner for å selge videre, men fra og med Windows 10 er det mulig å selge slike lisenser separat i henhold til lisensvilkårene. OEM-lisenser er evigvarende og er typisk billigere enn andre lisenser.

Retail: En Retail-lisens er den du finner hos din lokale elektronikkbutikk. En slik lisens kan flyttes mellom maskiner etter behov. Lisensen er evigvarende, og kan ofte oppgraderes ved nye Windows-versjoner.

Volume: I praksis alle volumlisensavtaler dreier seg om oppgraderingslisenser. Det betyr at man kjøper en relativt billig oppgraderingslisens til f.eks. Windows 10 Pro, men at lisensen bare er gyldig hvis maskinen man installerer den på i tillegg var lisensiert for en nærliggende Windows-versjon. Det betyr i praksis at maskiner som skal lisensieres for Windows 10 Pro med en oppgraderingslisens må ha en forhåndsinstallert Windows 10 Home OEM- eller Retail-lisens.

Get Genuine: Microsoft tilbyr gratis oppgraderingslisenser til organisasjoner med piratkopiert eller ugyldig lisensiert Windows-programvare. Merk at dette er en spesiell type oppgradringslisens som ikke krever preinstallert Windows 10 Home. En slik lisens er evigvarende, men muligheten for oppgradering forsvinner etter 2-3 år.

Windows Server

Windows Server Essentials: Essentials er en lisenspakke myntet på små organisasjoner med opptil 25 brukere og opptil 50 enheter.

Windows Server Standard: Microsoft bruker kjernebasert lisensiering for Windows-tjenere. Det betyr at en fysisk boks må ha 2 lisenser per fysisk kjerne, med minimum 16 lisenser per lisensierte tjener. En lisensiert tjener kan kjøre 2 VMer, og VMene trenger ingen separat lisensiering. Dersom man kjører to VMer til, må man lisensiere boksen bra bunn som om den var 2 tjenere totalt. Varigheten til en slik lisens avhenger av avtale, men er typisk 2-3 år.

Windows Server Datacenter: En Datacenter-lisens tillater et ubegrenset antall VMer, men er dyrere enn Standard.

Windows Server User/Device CAL: Etter at boksen er lisensiert, må man lisensiere alle brukere/enheter som skal benytte seg av tjenestene til den lisensierte tjeneren. Dersom man er i tvil om brukeren/enheten må lisensieres, stiller man spørsmålet "Hvis jeg skrur av boksen, vil brukeren/enheten miste funksjonalitet?" Hvis svaret er ja, må man lisensiere brukeren/enheten. Det betyr at hvis en printer bruker en Windows-tjener som printhost, må enten brukeren som skriver ut ha en User CAL eller printeren ha en Device CAL. Merk dog at dumme enheter som kan regnes som "peripherals" ikke trenger lisensiering. Videre er det bare nødvendig å lisensiere brukere/enheter som autentiseres på noe vis. Dersom man tilbyr en åpen tjeneste hvor brukerne ikke trenger å identifisere seg, trenger man ikke å lisensiere dem. Man trenger heller ikke å lisensiere brukere av webtjenester som kjører på Windows Server. Varighet avhenger av avtale, men er typisk 2-3 år. Man kan blande User og Device CALs som man vil.

Windows RDS User/Device CAL: Dersom noen skal bruke skrivebordsmiljøet til en VM som kjører på en lisensiert Windows-tjener, enten det er med Remote Desktop eller TeamViewer, må man lisensiere brukeren med en RDS (Remote Desktop Services) User CAL eller enheten som brukes med en RDS Device CAL. Merk at man ikke kan blande User og Device CALs for akkurat RDS, og at RDS Device CALs faktisk håndheves. For å aktivere disse lisensene må man ta en telefon til Microsoft Remote Desktop Services.

Windows Server External Connector License: Hvis eksterne brukere skal ha tilgang til en VM på en lisensiert tjener må disse brukerne i utgangspunktet ha User CALs. Hvis det derimot er slik at disse brukerne utelukkende tilbyr tjenester til tjeneren og ikke selv bruker VMens tjenester - tech support er et typsik eksempel - kan man velge å lisensiere hele boksen med en External Connector License. Da kan et ubegrenset antall eksterne brukere koble seg til.

Microsoft Office

OEM: Office kan OEM-lisensieres som beskrevet over.

Retail: Office kan Retail-lisensieres som beskrevet over.

Volume: Office kan Volume-lisensieres som beskrevet over.

Historie

Før 2012

Sammen med NTNU tolket vi NTNUs rammeavtale slik at vi kunne bruke den. Dette var veldig gunstig for oss, men siden den gang har NTNU trukket seg vekk fra dette.

2012

Vi inngikk en avtale med Crayon og Microsoft hvor vi fikk bruke Student Option uten først å måtte tegne campusavtale. Lisensene var oppgraderingslisenser, så maskinene måtte ha OEM- eller retaillisens fra før. Vi måtte lisensiere alle 170 maskinene på huset, selv om bare 110 brukte Windows. Office var inkludert. Varigheten var 3 år, med mulighet for fornyelse til 3 nye år. En oppsummering av hva som skjedde kan leses i mailman, eller spesifikt skrivet til FS.

2015

I 2015 gikk avtalen med Microsoft ut, og den ble ikke fornyet. Av ulike årsaker, herunder kommunikasjonstrøbbel med Crayon, ble dette liggende lenge.

2018

I 2018 fant vi ut at vi måtte få ut fingeren. Vi begynte med en opptelling av datamaskiner på huset. I oktober 2018 gjorde vi en opptelling.

Behov

Windows 10 Pro: Vi hadde 40 maskiner som faktisk trengte Windows 10 Pro. Vi hadde 101 maskiner som i teorien klarte å kjøre Windows – dette er interessant for noen lisens-modeller.

Windows Server Standard: Dersom vi skulle fortsette med VM-oppsettet vi hadde, hadde vi trengt totalt 48 lisenser. domino hadde 1 prosessor og kjørte 3 VMer, så boksen måtte lisensieres som om det var to tjenere. Ergo trengte domino 32 lisenser. Videre hadde jotne 2 prosessorer og 1 VM, og trengte dermed 16 lisenser. Merk at hvis jotne hadde hatt 1 prosessor, ville minimumsgrensen på 16 lisenser fortsatt gjort at domino trengte 16 lisenser. Vi kunne redusere lisensbehovet ved å flytte itk-rdp7 til domino. Vi bestemte oss for dette, og trengte da bare 32 lisenser, ettersom domino med 2 Standard-lisensieringer kunne ha opptil 4 VMer.

Windows Server Device CAL: Ettersom alle enheter som benyttet seg av en tjeneste som kjører på en lisensiert Windows-tjener, måtte også kasseklientene lisensieres. De kommuniserte indirekte med vaudeville på domino via en delt filkatalog. Dette kunne kanskje elimineres i fremtiden, men på kort sikt måtte de 18 kasseklientene lisensieres. Videre måtte vi lisensiere alle 16 UCer (Under Central) som styrte DACene (Door Access Client) siden de snakket med deke-du på domino. Vi definerte selve DACene som peripherals som ikke trengte lisenser da de var såpass dumme.

Windows Server/RDS User CAL: Det var flere brukere som trengte RDS-tilgang til en VM på domino: 1 KSG-øko og 5 Administrasjonen for Mandarin hovedkontor på vaudeville, 20 Sikring for ARX på deke-du og 20 ITK for generell administrasjon. Disse tallene kunne strengt tatt reduseres for å få en billigere avtale, men det ble vurdert som viktigere å gi tilgang til alle som trenger det enn å snu på hver eneste krone.

Windows Server External Connector License: Siden vi fikk tech support på f.eks. vaudeville, trengte vi en EC license på domino.

Microsoft Office: Enkelte gjenger trengte Microsoft Office for å føre budsjett og regnskap. Denne avhengigheten kunne unngås hvis man oversatte Excel-makroene man har laget til andre kontorverktøy. Likevel ville vi trengt ca. 20 Office-lisenser på kort sikt. Da hadde man nok til UKA og arrangerende gjenger.

Avtale

Følgende ble kjøpt:

LisensBehovAntall kjøptPrisUtløpsdatoSelger
Windows 10 Pro Get Genuine Klientmaskiner 50 3750,- 2020-10-31 Techsoup
Windows Server Standard VMs på domino 32 1104,- 2021-01-31 Techsoup
Windows Server Device CAL Kasser, UCer 50 805,- 2021-01-31 Techsoup
Microsoft Office UKA, arrangerende øko 15 3735,- 2021-01-31 Techsoup
Windows Server User CAL sikring, admin, KSG-øko, ITK 50 3745,- 2020-12-31 Crayon
Windows RDS User CAL sikring, admin, KSG-øko, ITK 50 11651,- 2020-12-31 Crayon
Windows External Connector domino 1 4690,- 2020-12-31 Crayon

Total kostnad ble 29480,- eks mva. for to år. Windows- og Office-lisenser ble ikke kjøpt til administrasjonen ettersom de driftet egne PCer.

2020

Når avtalen fra 2018 utgår i slutten av 2020, bør ny avtale inngås. Forfatterens anbefaling er å ta utgangspunkt i avtalen fra 2018, men forsøke å redusere kostnadene tilknyttet tjenerlisenser. I tillegg bør mest mulig kjøpes fra Techsoup fremfor Crayon ettersom de har bedre pris.

Nyttige lenker

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2019-08-23 19:58 | Revisjon: 16 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger