NTP i Windows NT-baserte OSer (NT, 2000, XP)

Windows NT og senere operativsystemer har en service ved navn time. Denne kan synkronisere sitt ur mot en gitt SNTP-server. SNTP er Simple Network Time Protocol, og er etter sigende kompatibel (nok) med NTP. Altså kan maskinene synkronisere mot ntp.samfundet.no. (Merk at vi gjør dette med WPKG.) Oppskrift følger.

Vær root (eh.. administrator). Finn en kommandolinje. (Start-meny -> kjør -> Skriv "cmd.exe")

Stopp time servicen
> net stop time
Sett time til å bruke ntp.samfundet.no
> net time /setsntp:ntp.samfundet.no
Start time igjen
> net start time

Voilá.

Det finnes sikkert en grafisk måte å gjøre dette på.

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2011-02-08 16:22 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1472 kB | Rediger