Til deg som skal ha rapporttilgang i Billig

Denne noden beskriver bruk av Billig for rapportformål, altså for å se salgstall m.m. Skal du opprette/redigere arrangementer (admintilgang) eller selge billetter, ta kontakt med ITK for å få kurs.

Innledning

Billig er Samfundets hjemmesnekrede billettsystem. For mer info, se Billig generelt.

For å logge inn i Billig går man ganske enkelt til billig.samfundet.no og logger inn med Samfundet-brukernavn og passord.

Arrangementsoversikten

Når du så har logget inn, blir du tatt til arrangementsoversikten. Her kan man filtrere på arrangementstype, år, samt søke etter spesifikke arrangement. Hvis man ønsker å se mer informasjon om et arrangement, trykker man på "Detaljer"-lenken.

Arrangementssiden

Vel inne på siden til det spesifikke arrangementet finner man tre seksjoner: Detaljer, Billettgrupper og Salgshistorikk.

Detaljer

Denne seksjonen inneholder (ja, du gjettet riktig) detaljinformasjon om arrangementet, herunder bl.a. tid og sted, salgsperiode og arrangementstype.

Billettgrupper

Denne seksjonen viser hvilke billettgrupper og tilhørende prisgrupper som eksisterer for arrangementet. Her kan man se hvor mange billetter som er solgt i en billettgruppe og hvordan salget er fordelt på de ulike prisgruppene. For en typisk storsalskonsert vil det ofte bare være én billettgruppe (standard) med prisgruppene medlem og ikke-medlem, mens en livepodkast eksempelvis kan dele opp salen med en billettgruppe for sitteplasser og en annen for ståplasser.

Salgshistorikk

Denne seksjonen viser en enkel graf over antall solgte per dag siden billettsalget startet, gruppert etter prisgruppe. Tabellen til høyre viser det nøyaktig antall solgte billetter og salgssummen for hver dag, ettersom dette ikke alltid er like lett å lese fra grafen.

Rapporter

Du trodde kanskje det var alt Billig hadde å by på av rapportfunksjonalitet? Vel, tro om igjen! Om du trykker på Rapporter under Administrasjon i menyen på venstre side, blir du tatt videre til rapportseksjonen i Billig. Her er det en del å velge mellom.

Grafer

Her kan du konstruere dine egne grafer, enten for alle arrangement samlet eller et spesifikt arrangement. Du kan også spesifisere nøyaktig hvilken tidsperiode du vil se statistikk for, og hvorvidt du vil se antall solgte, brukte eller refunderte billetter. I tillegg er det en rekke oppløsnings- og grupperingsalternativer. Kort sagt burde det være mulig å finne svar på det meste her. Den resulterende grafen kan også lastes ned som CSV-fil om man skulle ønske å kverne videre på dataene.

Omsetning

Her kan du se den totale omsetningen for et spesifikt døgn.

Salgsrapport

En slags utvidet versjon av arrangementsoversikten, hvor man får informasjon om antall solgte billetter (også i prosent), medlemsandelen, totalsummen og arrangementstypen til hvert arrangement. Her kan man med fordel huke av for "Vis kun arrangementer i salg" med mindre man har lyst til å se all statistikk siden Billigs morgen.

Salg og refunderinger

Salg og refunderinger viser hvilke bevegelser som er gjort på et utsalgssted i et tidsrom. Kjekt hvis man f.eks. vil se alt av nettsalg gjort på en spesifikk dag eller i løpet av den siste uka, osv.

Regnskapsføring

I denne seksjonen kan man generere rapporter for eksport til Visma, samt se regnskapsrapporter for hver måned.

Lenker: Start

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-09-03 14:24 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1763 kB | Rediger