OmniStack med VLAN93 + WLAN-VLAN

Dette er config under testing for Dødens Dal, UKA-11. I skrivende stund er denne ikke testet i dalen enda.

Bytt ut "rootme" med høysikkerhetspassord før eller rett etter at du har confet switchen :)

vlan database
vlan 93,593
exit
interface ethernet g2
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 93,593
switchport general pvid 93
exit
interface range ethernet e(1-40),g1
switchport access vlan 93
exit
interface range ethernet e(41-48)
switchport access vlan 593
exit
interface vlan 93
ip address 129.241.93.10 255.255.255.0
exit
aaa authentication enable default line 
aaa authentication login default line    
line ssh                  
password rootme
exit
line console
password rootme
exit
username admin password rootme level 15
ip ssh server
no ip http server
switch ip
skap-sw 129.241.93.10
sasp-sw 192.168.0.2
telt-sw 192.168.0.3
velferd-sw 192.168.0.4
billett-sw 192.168.0.5

Alle switcher har adminfjes på vlan93.

Lenker: Start, dodensdal

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2011-10-02 17:15 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1848 kB | Rediger