Diskfondet

Bakgrunn for fondet

2004-??-?? fjernet vi alle andres disker fra cassarossa og innførte et stort RAID med EVMS som hver gjeng fikk sin del av. De som hadde disker fra før av fikk tilsvarende diskplass i tre år gratis mot at ITK fikk beholde diskene deres. Alle andre gjenger fikk en partisjon på minst to ganger diskplassen de brukte fra før, normalt 4GB.

Fremtidig innbetaling til fondet

Etter at tre år har gått er planen å kreve inn betaling fra alle gjenger avhengig av hvor mye diskplass de har til diskfondet. For en typisk gjeng vil dette være et årlig beløp på under 200 kr, og er derfor sannsynligvis mest realistisk å kreve inn fra Samfundet som helhet over ITKs budsjett.

Penger som ikke blir brukt her i løpet av ett år skal spares opp som i et fond, slik at vi kan gjøre større investeringer til filserver og backupserver ved behov.

Utvidelser utover opprinnelig plass

Her skal vi prøve å få oversikt over hva vi har solgt av vanlig diskplass på cassarossa og ren backupplass.

DatoGjengBrukDiskplassTidsperiodePrisFakturert
2004-ish LIM-Layout Fellesområde 120GB 3 år Ukjent Ukjent
2004-ish UKA-05 Hjemmeområder 60GB Ukjent Ukjent Ukjent
2004-ish UD Backup 100GB 3 år 50*100=5000 Ja
2005-ish UD Backup 100GB (200GB totalt) 3 år 50*100=5000 Ja
2005-ish Styret Hjemmeområder 4GB ekstra (totalt 8GB) 3 år Ukjent Ukjent
2005-09 Styret/TORSK Hjemmeområder 1GB betalt (stripe på 4GB) 3 år Ukjent
2005-10 Radion Hjemmeområder 10GB 3 år Ukjent

Fyll på etter beste evne fra gamle mailarkiver osv!

Lenker: Start, gammel dokumentasjon

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-02-21 18:45 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger