Design av Dyrt

UKA (og etterhvert Samfundet) trenger et system for å få oversikt over kontantbeholdningen. Tidligere ble det brukt et program som heter CashController, som kjørte på skrue mot en MSSQL-database. Dette dokumentet er vagt saksa frå det første designspesifikasjonsdokumentet (*puh*) utlevert av Rein, og senere utvidet litt etter behov.

Idé

Man vil ha oversikt over alle pengekasser og safer som økonomigjengen bruker under UKA, som enten står på kassekontoret eller ute på utsalgssteder (eller andre steder hvor man trenger kontanter).

Deler

Bruk

Det er fire hovedinteraksjoner man vil ha med systemet:

Innlevering av pengekasse

Når man leverer inn en pengekasse telles kontantbeholdningen i den opp, og man får et telleark tilbake som sier nøyaktig hva som var i kassen. Denne rapporten er endelig, og kobles sammen med vareoppgjøret for det aktuelle utsalgsstedet. I tillegg til kontantbeholdningen skal de som leverer inn kassen opplyse om hvor mye de har hatt i omsetning på kortterminalen, men dette skal behandles som en separat regnskapsskonto (se også nedenfor om Visma-integrasjon).

Integrasjon mot Visma

Man skal kunne eksportere alle transaksjoner koblet til en viss kasse til en tekstfil som Visma greier å tolke. Kassene må derfor også ha mulighet for å bli koblet mot spesifikke regnskapskontonummer (i Visma).

Ymse

Use Cases

1. Starte kasseoppgjer

Seljar vil opne opp ein bar eller ein utsalsstad, og treng kasse med vekselpengar.

Fylgjande blir registrert:

Følgjande prosedyre blir brukt:

 1. Kasserar går på «Ta ut».
 2. Dyrt spør om naudsynt informasjon for oppgjeret.
 3. Dyrt oppretter ein unik ID på det nye oppgjeret.
 4. Dyrt skriv ut to kvitteringar på opninga, til seljar og Kassekontoret

Tilhøyrande reknskapstransaksjoner:

2. Avslutte kasseoppgjer

Når ein seljar er ferdig for dagen, og skal ta oppgjeret for dagens sal, er oppteljing og innlevering av vekselkasse ein del av rutina. Vekselkassen leveres på Kassekontoret.

Fylgjande blir registrert:

Følgjande prosedyre blir brukt:

 1. Trykk på «Vekselkassar».
 2. Vel den aktuelle kassen, og trykk «Oppgjer»
 3. Mogelegheit for å lagre utan å ferdigmelde, i tilfelle problem som skal sjekkast opp.
 4. Bruk teljinga for å sjekke om det er korrekt innhald
 5. Ved ferdigmelding skriver Dyrt ut to kvitteringar på oppgjeret, til seljar og Kassakontoret.

Tilhøyrande reknskapstransaksjoner:

3. Uttak av veksel

Om vekselbehaldninga minkar, eksempelvis på grunn av mykje bankuttak, treng selgar meir veksel frå kassekontoret.

Fylgjande informasjon trengs:

Fylgjande prosedyre blir brukt:

 1. Kasserer vel «uttak av veksel» i Dyrt.
 2. Dyrt spør etter naudsynt informasjon.
 3. Dyrt skriv ut to kvitteringar på transaksjonen, til seljar og Kassekontor.

Tilhøyrande reknskapstransaksjoner:

Anna

Brukarar

Kvitteringer

Man ønsker utskrift av kvitteringer, noe som ser omtrent slik her ut:

Settlement:

Voucher:

Lenker: Start, dyrt

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2011-10-30 17:58 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger