Denne siden er arkivert, og kan inneholde utdatert, gammel eller feil informasjon.

Dokumentasjon av Visma-eksport fra Dyrt

Eksempeldump fra CashController

@R6 (RNo, Nm)
"1" "SG - Edgar Dagkafe" 
"2" "SG - Edgar A" 
"3" "SG - Edgar B" 
"4" "SG - Daglighallen" 
"5" "SG - Rundhallen" 
"6" "SG - Bodegan A" 
"7" "SG - Bodegan B" 
"8" "SG - Klubben A" 
"9" "SG - Klubben B" 
"10" "SG - Selskapssiden" 
"11" "SG - Nord" 
"12" "SG - S�" 
"13" "SG - Teltet 1" 
"14" "SG - Teltet 2" 
"16" "SG - Teltet 3" 
"17" "SG - Teltet 4" 
"18" "SG - Teltet - EOs" 

@R5 (RNo, R1, R3, R6, EStDt, EEndDt, Nm)
"1" "72" "72" "25" "20070913" "20070913" "BG - Luka 1" 
"2" "72" "72" "26" "20070913" "20070913" "BG - Luka 2" 
"3" "72" "72" "28" "20070913" "20070913" "BG - Luka 3" 
"4" "72" "72" "29" "20070913" "20070913" "BG - Luka 4" 

@WaBnd (Descr, ValDt, SrNo, SrcTp)
"Import from Cash Controller" "20070913" "50" "12" 

@WaVo (VoNo, VoDt, VoTp, Txt, DbAcNo, DbTxCd, Am, R1, R3, R5, R6)
"50000" "20070913" "6" "Cash in - Safe" "1900" "0" "140000" "70" "70" "0" "0" 
"50000" "20070913" "6" "Cash in - Settlements" "1908" "0" "-140000" "70" "70" "0" "0" 
"50001" "20070913" "6" "Cash box out - Safe. BG - Luka 1" "1900" "0" "-4000" "72" "72" "1" "25" 
"50001" "20070913" "6" "Cash box out - Settlement. BG - Luka 1" "9998" "0" "4000" "72" "72" "1" "25" 
"50002" "20070913" "6" "Cash box out - Safe. BG - Luka 2" "1900" "0" "-4000" "72" "72" "2" "26" 

data

kasse

@R6

oppgjør

@R5

bunt

@WaBnd

transaksjoner

@WaVo

eksempeldata fra cashcontroller

safe - cash in

Resultat
Voucher number: 52193
"52193" "20110906" "6" "Cash in - Money" "1900" "0" "256" "16" "16" "0" "0" 
"52193" "20110906" "6" "Cash in - Requistions" "9002" "0" "-256" "16" "16" "0" "0" 

safe - cash out

Resultat
Voucher number: 52194
"52194" "20110906" "6" "Cash out - Money" "1900" "0" "-256" "16" "16" "0" "0" 
"52194" "20110906" "6" "Cash out - Requistions" "9002" "0" "256" "16" "16" "0" "0" 

safe - from bank

"52195" "20110906" "6" "From bank" "1924" "0" "-256" "0" "0" "0" "0" 
"52195" "20110906" "6" "From bank" "1900" "0" "256" "0" "0" "0" "0" 

safe - to bank

"52196" "20110906" "6" "To bank: 1337" "1900" "0" "-256" "0" "0" "0" "0" 
"52196" "20110906" "6" "To bank: 1337" "1924" "0" "256" "0" "0" "0" "0" 

settlement - cash box out

"52197" "20110906" "6" "Cash box out - Safe. Sekr - Gensersalg" "1900" "0" "-256" "10" "10" "820" "65" 
"52197" "20110906" "6" "Cash box out - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 

settlement - cash out

"52198" "20110906" "6" "Cash out - Safe. Sekr - Gensersalg" "1900" "0" "-256" "10" "10" "820" "65" 
"52198" "20110906" "6" "Cash out - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 

settlement - cash in

"52199" "20110906" "6" "Cash in - Safe. Sekr - Gensersalg" "1900" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 
"52199" "20110906" "6" "Cash in - Settlements. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "-256" "10" "10" "820" "65" 

settlement - cash box in

Resultat
Voucher number: 52200
Settlement number: 820

"52200" "20110906" "6" "Cash box in - Safe. Sekr - Gensersalg" "1900" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 
"52200" "20110906" "6" "Cash box in - Requistions. Sekr - Gensersalg" "9002" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 
"52200" "20110906" "6" "Cash box in - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "-512" "10" "10" "820" "65" 
"52200" "20110906" "6" "Zero adjust" "9003" "0" "-256" "10" "10" "820" "65" 
"52200" "20110906" "6" "Zero adjust" "9998" "0" "256" "10" "10" "820" "65" 

settlement - cash box in 2

Gitt ut med 512, inn med 256

"52204" "20110906" "6" "Cash box in - Safe. Sekr - Gensersalg" "1900" "0" "256" "10" "10" "822" "65" 
"52204" "20110906" "6" "Cash box in - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "-256" "10" "10" "822" "65" 
"52204" "20110906" "6" "Zero adjust" "9003" "0" "256" "10" "10" "822" "65" 
"52204" "20110906" "6" "Zero adjust" "9998" "0" "-256" "10" "10" "822" "65" 

safe count

8 kroner mindre enn forventet

"52205" "20110906" "6" "Safe Correction" "1900" "0" "-8" "20" "20" "0" "0" 
"52205" "20110906" "6" "Safe Correction" "7890" "0" "8" "20" "20" "0" "0" 

cash box out 2

"52206" "20110906" "6" "Cash box out - Safe. KK - Revy" "1900" "0" "-256" "30" "30" "823" "55" 
"52206" "20110906" "6" "Cash box out - Settlement. KK - Revy" "9998" "0" "256" "30" "30" "823" "55" 

cash box in 3

inn med 256 penger

@R5
"823" "30" "30" "55" "20110906" "20110906" "KK - Revy" 

"52207" "20110906" "6" "Cash box in - Safe. KK - Revy" "1900" "0" "256" "30" "30" "823" "55" 
"52207" "20110906" "6" "Cash box in - Settlement. KK - Revy" "9998" "0" "-256" "30" "30" "823" "55" 

cashbox inn med alt

"52213" "20110913" "6" "Cash box in - Safe. SG - Klubben A" "1900" "0" "110" "70" "70" "826" "1" 
"52213" "20110913" "6" "Cash box in - Cash point. SG - Klubben A" "1922" "0" "1000" "70" "70" "826" "1" 
"52213" "20110913" "6" "Cash box in - Requistions. SG - Klubben A" "9002" "0" "10000" "70" "70" "826" "1" 
"52213" "20110913" "6" "Cash box in - Settlement. SG - Klubben A" "9998" "0" "-11110" "70" "70" "826" "1" 
"52213" "20110913" "6" "Zero adjust" "9000" "0" "-11109" "70" "70" "826" "1" 
"52213" "20110913" "6" "Zero adjust" "9998" "0" "11109" "70" "70" "826" "1" 

safetelling

"52214" "20110914" "6" "Safe MC Correction" "1910" "0" "175" "20" "20" "0" "0" 
"52214" "20110914" "6" "Safe MC Correction" "7890" "0" "-175" "20" "20" "0" "0" 

settlement, cash out, uten åpent settlement

"52224" "20110926" "6" "Cash out - Safe" "1900" "0" "-123" "20" "20" "0" "0" 
"52224" "20110926" "6" "Cash out" "1906" "0" "123" "20" "20" "0" "0" 

settlement, cash in, uten åpent settlement

"52225" "20110926" "6" "Cash in - Safe" "1900" "0" "123" "20" "20" "0" "0" 
"52225" "20110926" "6" "Cash in - Settlements" "1906" "0" "-123" "20" "20" "0" "0" 

åpne settlement, 10 sjettonger ut

"52230" "20111005" "6" "Cash box out - MC Coins. Sekr - Gensersalg" "1910" "0" "-50" "10" "10" "827" "65" 
"52230" "20111005" "6" "Cash box out - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "50" "10" "10" "827" "65" 

lukke settlement, 20 sjettonger inn

"52231" "20111005" "6" "Cash box in - MC Coins. Sekr - Gensersalg" "1910" "0" "100" "10" "10" "827" "65" 
"52231" "20111005" "6" "Cash box in - Settlement. Sekr - Gensersalg" "9998" "0" "-100" "10" "10" "827" "65" 
"52231" "20111005" "6" "Zero adjust" "9003" "0" "-50" "10" "10" "827" "65" 
"52231" "20111005" "6" "Zero adjust" "9998" "0" "50" "10" "10" "827" "65" 

Kontoer fra CC

KontonavnVismakontonummer
BankAccount 1924
CashPoint 1922
GjenommgangBillett 9001
GjennomgangDiver 9003
GjennomgangMC 9004
GjennomgangSGogFoo 9000
Kontantkasse 1906
MissCount 7890
Requisitions 9002
Safe 1900
Safe MC Coins 1910
Sale dutiable 3070
Sale dutyfree 3100
Settlements 9998
Small safe 1905
Ticket 9001

Lenker: Start, dyrt

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-03-18 18:50 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger