Flyplass

flyplass.samfundet.no er boks (en Cisco 2511) som støtter mange terminaler (derav navnet); mer spesifikt, serieportterminaler. Den står i det venstre racket og er tenkt brukt til å aksessere seriellkonsoll på servere o.a. om man klarer å låse seg ute.

Oversikt over pinouten i rj45-pluggene

Koblingsskjema for db9->rj45 adaptere:

DB9 RJ45 Farge
1 /
2 6 Gul
3 3 Sort
4 2 Oransj
5 4 / 5* Rød + Grønn*
6 7 Brun
7 1 Blå
8 8 Hvit
9 /

*: Valgfri

Tilkobling

flyplass støtter kun SSHv1, og kun DES-kryptering. Brukernavn for seriellmenyen er «serial», passord er vanlig høysikkerhet. (Administratorbrukernavnet er «admin» med samme passord.) «ssh -1 -c des serial@flyplass.samfundet.no» er altså din venn. Du får opp en flott meny som forhåpentligvis er selvforklarende.

Om du får «connection refused», er linjen i bruk (boksen klarer ikke alltid å frigjøre den etter at du har koblet fra). Bruk i så fall clear-kommandoen (f.eks. cl3 for linje 3) som beskrevet i menyen.

Frakobling

For å koble fra en aktiv seriellkonsoll, tast Ctrl-6 x. For å sende break, tast Ctrl-6 Ctrl-b.

Oppsett av flyplass

Per default står alle seksten portene i 9600, N81, hardware flytkontroll (RTS/CTS). Du kan endre dette for en gitt linje (som «admin») ved f.eks.:

conf t
line 3
speed 115200
no flowcontrol hardware

Husk "wr" til slutt for å gjøre configen permanent. "show run" vil i vanlig IOS-stil gi deg gjeldende config (men boksen er litt treig, så det kan ta litt tid).

Oppsett av maskin

Dersom BIOSen støtter console redirection, kan det være en god idé å skru på dette. Med dette aktivert vil man få output på seriellkonsollen helt frem til Linux-kjernen lastes.

For å få Linux-kjernen til å gi output på seriellkonsollen må man legge til noe tilsvarende av dette som kjerneparameter:

console=tty0 console=ttyS0,115200n8

For å få innlogging på seriellkonsollen kan man i nyere Ubuntu (med Upstart) opprette /etc/init/ttyS0.conf med ca. dette innholdet:

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/getty -L -8 -h 115200 ttyS0 vt100

Denne kan så startes med "start ttyS0". Dersom boksen kjører Debian, kommenterer du i stedet ut getty-linjen som begynner med «T0:» i /etc/inittab. Legg gjerne til -h (hardware flow control) og sett hastigheten til 115200.

Dersom man ikke har støtte for console redirection i BIOSen og ønsker at Grub skal være tilgjengelig på seriell, må /etc/default/grub oppdateres tilsvarende dette:

GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1"

Terminaler

Linje Boks
1 pannekake
2 -
3 redskapet
4 svartemyr
5 må termineres på nytt
6 -
7 -
8 tux
9 -
10 -
11 -
12 -
13 merete
14 cassarossa
15 bablefisk
16 cirkus

Lenker: Start, switcher

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-05-07 12:29 | Revisjon: 23 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger