IPTV

Til UKA-13, i forbindelse med byggeprosjektet i Daglighallen, gikk man over fra å distribuere TV over analog/digital-hybrid coax (noen kanaler på DVB-C, noen på PAL) til heldigital distribusjon over IP. Prosjektet er et samarbeid mellom VK og ITK.

Mottak

VK står for selve satellittmottaket, via parabolantenner på taket av Samfundet. Fra disse går det coaxkabel til en DiSEqC-switch på VKs kontor (tidligere FK-sjefs kontor). Den har to inngangssett: Den som er merket med romertall I har fire ledninger til en LNB som peker på 0,8 grader vest (Thor), og den som er merket med romertall II har bare én ledning til en LNB som peker på 4,8 grader øst (Astra 4a). Interessant nok har I intern DiSEqC-adresse 2, og II intern DiSEqC-adresse 1. Det at bare én ledning går til Astra 4a, betyr at vi bare får 1/4 av transponderne.

DiSEqC-switchen har også multiple uttak, hvorav ett (snart to) går til en boks som heter rundfunk (tidligere akkamei) og står i et rack i samme rom. Alt fra rundfunk og ut er ITKs ansvar: Signalet demoduleres og dekrypteres, og sendes så ut på multicast (med lav TTL, slik at det ikke når utenfor Samfundet) over IP ved hjelp av et program som heter MuMuDVB. Dette er hardt bugfikset for Samfundets behov, men bugfiksene er per i dag del av upstream.

Administrasjon

https://iptv.samfundet.no/ har en del informasjon om gjeldende mottak. Der kan man også bytte transponder, fra en liste (i /var/cache/rundfunk/channels.txt) som trekkes ut av SDT/NIT-dataene ved et lite C-program fra cron hver time. Byttet skjer ved at transpondernummeret skrives til filen (=/var/cache/rundfunk/tuner0=), og så ber scriptet om mumudvb-restart via cron. Init-scriptet til mumudvb regenererer configfilen med rette parametre.

Overvåkning

Hvert minutt går det et lite script som tester at alt fungerer som det skal; den sjekker at MuMuDVB er oppe, at minst én kanal er ukryptert og på over 100kbit/sek, og at VLC klarer å koble til den aktuelle strømmen og hente ut data. Om det går fem påfølgende minutter hvor ikke dette er OK, sendes en epost (ved å skrive informasjon til cron), og en reboot schedules, for forhåpentligvis å få boksen tilbake i fungerende tilstand.

For mer informasjon om oppsettet av rundfunk, se /root/README på rundfunk.

Amino

Vi har pr idag 4 enheter som viser IPTV.

HostHvorKommentar
amino1 DH
amino2 DH, sør i nye DH. Ikke virk i nettkabel
amino3 DH
amino4 DH, over baren. Vakkel i nettkabel, aminoenden

aminoen (1 eller 3) som henger sør i gamle DH bruker DVI, alle de andre HDMI.

Lenker: Start, todo

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-11-10 16:52 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 1848 kB | Rediger