Bruke irssi+screen for første gang

Har du fått unixbruker på samfundet kan du koble deg opp mot cassarossa og kjøre irssien din derifra. Da kan du prate med andre samfundet mennesker m.fl. over den store verdensveven. Hvis du er på windows, kan alle kommandoer under utføres i programmet Putty.

Koble seg til cassarossa

ssh brukernavn@login.samfundet.no

Lage screen:

screen

For å starte irssi, skriv

irssi
i kommandolinjen og trykk enter.

Koble til irc-server i irssi

/connect -ircnet OFTC irc.oftc.net

Hvis dette er første gangen du kobler deg til, registrer nicket ditt:

/msg nickserv register passordetDitt epostenDin

Hvis du allerede har registrert deg, så "logg inn":

/msg nickserv identify passordetDitt

Joine kanaler i irssi

/join #samfundet

Når man er her inne, kan man koble seg fra screenen, koble seg fra tjeneren, og gjøre noe annet en stund. irssi vil da fortsette å kjøre og man kan koble seg opp mot det samme sesjonen senere.

Daglig bruk

For å koble seg til screen+irssi igjen:

ssh brukernavn@login.samfundet.no
screen -r

Voila!

Nyttige scripts og instillinger

Scripts er noe av det som gjør irssi kraftig. Man kan tilpasse IRC'en sin akkurat slik man selv liker det!

Tilgjengelige scripts finnes på http://scripts.irssi.org/ og innholdet per dags dato noen hundre scripts.

Generelt legges alle scripts (.pl filer) i ~/.irssi/scripts/ mappen din. Noen legges dog i ~/.irssi/scripts/autorun , legg merke til hvor i instruksene under.

Noen av de mest populære er

adv_windowlist

For å få en litt mer levbar statuslinje. Ved å bruke adv_windowlist kan du få et enklere overblikk over hvilke kanaler du er med i, hvilke som er aktive/ulest osv. For å laste inn gjør du følgende

/run autorun/adv_windowlist.pl
/set awl_display_key $Q%K|%n$H$C$S
/set awl_block -15

hiligtwin

Med hilight får du en fin top-bar som viser mentions av ditt nick. Er kjempefint for å bli oppmerksom på folk som prater om deg osv. For å laste inn legges det i autorun folderen din og gjør følgende

/run autorun/hilightwin.pl
/window new split
/window name hilight
/window size 6

For å legge til hilights

/hilight <string>

Det går også ann å slenge på et -regexp på /hilight og matche på regulære uttryk.

For å fjerne hilights

/dehilight <string>
nickcolor

Fæle farger, men noen liker det. Lastes inn ved

/script load nickcolor.pl

trackbar

Legger en markering ved siste leste innlegg i en kanal før du bytter til en annen. Når du senere kommer tilbake ser du hvor du sist slapp. Lastes inn på standard måte

/script load trackbar.pl
screen_away

Sjekker om du er tilkoblet screen. Hvis ikke, og noen sender den en privmsg gir den brukeren som prøver å kontakte deg en beskjed om at du ikke sitter på IRC atm. Lastes inn og konfigureres på følgende måte

/script load screen_away.pl
/set screen_away_message <string>

Koble til flere servere i parallel:

For å være på både IRCnet, Efnet etc. samtidig må man bruke /connect og ikke /server. For å dog se en liste over servere man er koblet til skriver man kommandoen

/server

Hvis man vil disconnecte en av disse skriver man da:

/disconnect servernavn

Og hvis den prøver å reconnecte hvert 30 sekund (eller lignende) skriver man:

/rmreconns

Ofte stilte spørsmål:

Hvem er han/hun der?

Hvis du lurer på hvem som skjuler seg bak et nick kan du bruke følgende kommando

/wii <nick>

Fullt navn og info om hvor brukeren er tilkoblet kommer da opp i kanal 1 (dvs. status kanalen din)

Hvordan starter jeg en privat samtale med en person

For å starte en privat samtale/chat med et nick går du til kanalen hvor vedkommende er og skriver

/query <nick>

Det åpnes nå en egen kanal, og brukeren informeres ikke om denne kanalen før du faktisk skriver noe.

Jeg får ikke attachet screenen min, den er allerede tilkoblet et annet sted

Du kan bi teorien bare ha én screen oppe ett sted om gangen, men du kan gjøre en av følgende for å likevel koble til

screen -x (Kobler til i multi-display mode (dvs. flere screens samtidig))

Eller

screen -rd (Detacher screenen som du allerede er koblet til, og kobler deg heller til her)

Hva er Meta-knappen min; hvordan bytter jeg kanaler?

Meta er forskjellig fra PC til PC, oppsett til oppsett. Hos mange er det alt-knappen, men mest vanlig er det å bruke esc.

Dvs. for å bytte kanal kan du trykke

esc + {0-9}

Jeg har flere enn ni kanaler, hvordan kommer jeg til kanal 10?

Trykk Meta + 0

Videre fortsetter kanal 11, 12, 13... på henholdsvis q, w, e...

Lenker: Start

Mail: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2013-09-02 09:26 | Revisjon: 13 (historie, blame) | Totalt: 1479 kB | Rediger