Gammel dokumentasjon: ITK i dag - som lagt fram for GSF 28.09.1998.

Min (jodal) sin tolkning av dette dokumentet er at det hovedsakelig er fra 1998, men listen over ledere og historien er delvis oppdatert i ettertid. Arbeidsoppgaver ser ut til å være orginal.

ITK's ledere

Historie

Arbeidsoppgaver

I dag har ITK, gradvis blitt tillagt følgende arbeidsoppgaver, hvorav det kun er den første som formelt ligger under ITK's ansvarsområde:

Nettverk

Opplegging av nye sløyfer, feilsøking på gamle samt omlegging av gamle sløyfer for å sikre at alle gjenger får oppfylt behovet sitt, med en så effektiv dataflyten som mulig.

Drift av NT-server, Cassarossa

Avtaler er ikke i orden, forslag til avtaler er under utarbeiding. Følgende tjenester er for tiden tilgjengelige:

Drift av Linux-server, Cirkus

Avtaler er ikke i orden, forslag til avtaler er under utarbeiding. Følgende tjenester er for tiden tilgjengelige:

Administrasjon og regnskap trenger hjelp

Det finnes ingen andre som er i stand til å ta seg av det.

Medlemsdatabasen

Er for tiden i full drift etter et midlertidig opphold.

Service for gjengene

Prøver å begrense dette litt grunnet arbeidspress, men viser good-will og er behjelpelig dersom data-ansvarlige på gjengene ikke er i stand til å håndtere problemet.

Gjerne ved slike ting som nettverks-installasjon, PC/disk-krasj og lignende

Kontinuerlig utvikling og oppdatering av prosedyrer for rutinemessig og sikker backup

Utarbeider systemer for å ta over mer og mere av Samfundet's bruk av stud-server.

I påvente av utfasing av Samfundet's mailing-lister etc. der.

Diverse prosjekter "på si"

Arbeidsplass

Server-rommet i tilknytning til 4. etasjen. ITK bruker også 4. etasjen som arbeidsareale dersom ingen andre jobber der.

Lenker: Start, gammel dokumentasjon, historie

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2003-11-26 20:03 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger