E-post-lister i MDB2, v2, spek

(Jeg har lest Joel on software, og blitt revet med av speke-ånden. Spek grundig først, skriv programvare etterpå.)

MDB2 har e-post-adressene til alle medlemmer, samt informasjon om gruppetilhørighet og et eksisterende webgrensesnitt for av- og påmelding av e-post-lister. E-post-lister i MDB2 har opprinnelig vært bare av- og påmelding for lister som er tilgjengelig for alle medlemmer. Denne speken tar for seg et system for av- og påmelding av e-post-lister som tar inn gruppetilhørighet i ligningen.

Hovedsaklig er idéen at medlemmer i gitte grupper får tilgang til interne e-post-lister bare for den gruppen. Medlemmer skal kunne melde seg av og på listene. Det skal også være mulighet for å automatisk melde medlemmer på enkelte lister idet de blir medlemmer av en gruppe, samt ha obligatorisk påmelding til lister.

Lister for gjenger har tradisjonelt vært løst ved at e-post-listene er i Amsit, og en designert person i gjengen (vanligvis gjengsjef) har som oppgave å melde medlemmene av og på listene. Det er mer praktisk dersom dette i større grad kan løses av medlemmet selv og systemet ellers. Dette gjelder også ved bytte av e-post-adresse. For store gjenger er det svært vanskelig og tidkrevende å holde e-post-listene oppdatert. Dette gjelder i spesielt stor grad UKA. Det var et ønske fra UKA-07 som satte igang det som ble denne speken.

Use cases

Krav

Brukergrensesnitt

På medlem.samfundet.no/account/edit kan medlemmer logge inn og endre informasjon om seg selv, så som e-post-adresse, telefonnummer og studiested. Her kan de også melde seg av og på e-post-lister. Listen over e-post-lister skal inneholde alle lister medlemmet har tilgang til: Offentlige så vel som de listene som er tilgjengelig jf gruppetilhørighet. Listene som har gruppetilhørighet skal angi dette. Listen blir seende omtrent slik ut:

Epostlister

[x] Ukesoversikt fra Samfundet
[ ] Musikkarrangementer
[ ] Fotballvisninger
[ ] Kino
[x] Teater
[ ] Lørdagsmøter
[ ] Excenteraftener
[ ] Medlemsfordeler
[ ] Informasjon til alle medlemmer
[x] ITK-intern (fra gruppen ITK, funk)
[x] UKA-alle (fra gruppen UKA-07)*
[ ] UKA-sosialt (fra gruppen UKA-07)

* Det er obligatorisk for deg å stå på denne epostlisten, og du kan derfor ikke melde deg av.

Merk at avkrysningboksen for UKA-alle skal være avhuket, men «grået ut», altså dekativert. Denne listen er obligatorisk, som indikert med en stjerne og en fotnote. Listene som hører til grupper har dette indikert med gruppenavn i parantes.

Dersom noen forsøker å melde seg på eller av en liste de ikke har tilgang til (altså ikke gjennom webgrensesnittet, med ved å sende egne POST til webtjeneren), skal websiden svare med en feilmelding: «Du har ikke tilgang til denne e-post-listen.». Denne feilmeldingen skal også komme ved ikke-eksisterende e-post-lister, for å skjule informasjon for potensielle inntrengere.

Teknisk implementasjon

Det finnes allerede to e-post-listesystemer på Samfundet, Mailman (se Exim) og Amsit. Vi ønsker ikke nok et system for selve sending og mottak av e-post. Derfor vil vi heller utvide funksjonaliteten som eksporterer e-post-lister fra MDB2 til Mailman til å også ta høyde for de øvrige kravene i denne speken. Mailman har dessuten fornuftig bounce-håndtering, modereringsbiter og andre praktiske ting for e-post-liste-systemer.

For brukerdelen av systemet trenger vi bare utvide to ting: Tabellen lister i MDB2 og webgrensesnittet på medlem.samfundet.no. Dette er relativt trivielt i forhold til speken.

Synkroniseringen med Mailman trenger vi ikke røre.

Problemer

Lenker: Start, medlemsdb2

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-06-02 01:42 | Revisjon: 10 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger