Grupper, gjenger og tilganger i MDB2

Gruppe- og vervdelen av MDB2 omhandler en gruppestruktur, som så nært det er praktisk skal reflektere den organisatoriske strukturen til Samfundet. Det er denne delen av MDB2 som definerer aktives tilganger i dørene rundt omkring på Huset.

Gruppestrukturen er en rettet, asyklisk graf. Den består av noder, som har en tilhørighet til andre noder, gjennom opp- eller nedadgående slektskap. En gruppe kan ha flere foreldre og barn, men den totale gruppestrukturen kan ikke inneholde sykler.

En gruppe er av en gitt gruppetype - det kan være en organisasjon (Samfundet, UKA, ISFiT), gjeng, arbeidsgruppe eller lignende. En gjeng består som oftest av en hovedgruppe av typen gjeng og undergrupper av forskjellige typer. Gruppene har tilhørende dørskjemaer, som gir tilgang gjennom de forskjellige dører på Samfundet. Én gruppe kan ha mange dørskjemaer. Medlemskap i en gruppe tilsier at man får tilganger til de tilhørende dørskjemaer.

Tilgang til dører arves oppover i gruppestrukturen. Alle gruppene av typen gjeng er barn av den store gruppen Husfolk. Husfolk-gruppen gir tilgang til blant annet bakdøren og sideloftene. Ethvert medlem som er medlem i en gjeng, arver disse tilgangene, siden gjengene er barn av Husfolk.

ITK er et eksempel på en gjeng med enkel gruppestruktur. ITK har funker, panger og funkepanger. Altså har vi gruppen ITK (som er av typen gjeng). Denne har to undergrupper, ITK panger og ITK funker. ITK funker har et sett med tilganger - fjerde, SS, Storsalen osv. Et medlem som er med i ITK funker har disse tilgangene, men også tilgang til bakdøren, sideloftene, osv. I tillegg har ITK en gruppe som kalles ITK funkepanger. Denne er naturlig nok barn av både ITK funker og ITK panger, og medlemskap gir tilgang til dører fra begge foreldrene.

Unixgrupper

På akkurat samme måte som dørtilganger har gruppene Unixgruppe-tilhørigheter - disse oppfører seg og arver på akkurat samme måte som dørtilgangene. Se MedlemsDB2Unix.

Gjengsjefers rolle

Gjengsjefer har ansvar for å organisere sine aktive på en fornuftig måte i gruppestrukturen. En gjengsjef har mulighet for å ta opp aktive i forskjellige deler av gjengen sin, alt etter hvilke tilganger de skal ha. Hvilke grupper en gjengsjef har tilgang til å administrere, er gitt med ITKACL på gruppe-nivå. Hver gruppe har en tilhørende ITKACL-sti. En gjengsjef kan også avslutte medlemskap i en gruppe, og eventuelt flytte medlemmer til andre grupper hun har tilgang til å administrere.

Gjengsjefenes administrasjonsgrensesnitt ligger på https://medlem.samfundet.no/admin/gjengsjef. Her får en gjengsjef en liste over de grupper vedkommende har tilgang til. (Som alt under /admin, er gjengsjefgrensesnittet autentisert med Kerberos.)

Lenker: Start, medlemsdb2, medlemsdb2oversikt, medlemsdb2unix, medlemsdb2web

Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2007-02-14 15:01 | Revisjon: 4 (historie, blame) | Totalt: 1888 kB | Rediger